Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.56-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 56 2019
Proces decyzyjny na przykładzie zakupu nowego sprzętu komputerowego
(Decision problem on the example of purchase of a new laptop)

Authors: Artur Łabuz ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: decision-making problem decision proces purchase
Data publikacji całości:2019
Page range:12 (119-130)
Klasyfikacja JEL: C44 D81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Decision-making problem is a phenomenon that affects every human being. Each of us takes professional or private life decisions in our lives. In order to properly solve the decision problem and have satisfaction from the decision made, an analysis of the decision criteria that affect its adoption should be made. The aim of the article is to review the theoretical aspects of decision and decision-making problems and then to show the decision problem on the practical side and the proposed solution. As an example, was used the purchase of a new laptop by the consumer.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bradley, R. (2014). Decision Theory: A Formal Philosophical Introduction. London: London School of Economics and Political Science.
2.Chojnacka K. (2014). Racjonalność decyzji w teorii ekonomii – kilka refleksji dotyczących wyboru. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
3.Czermiński, A., Czapiewski, M. (1995). Organizacja procesów decyzyjnych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
4.Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
5.Griffin, R.W. (2010). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Kowalczyk, E., Roszyk-Kowalska, G. (2016). Człowiek w organizacji XXI wieku. Wyzwania dla współczesnego zarządzania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
7.Penc, J. (1997). Decyzje biznesowe w zarządzaniu. Kraków: Profesjonalna Szkoła Biznesu.
8.Prusak, A., Stefanów, P. (2014). AHP – analityczny proces hierarchiczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
9.Rostański, R., Drozd, M. (2003). Teoria gier. Pobrano z: www.giaur.qs.pl (16.03.2019).
10.Sikora, W. (2008). Badania operacyjne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Stoner, J.A., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (2001). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
12.Szarfenberg, R. (2002). Racjonalność decyzji w polityce społecznej. Referat wygłoszony na konferencji WDiPN. Pobrano z: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/refwdinp.pdf (16.03.2019).