Search

Result: Found records: 26.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. LEVEL OF KNOWLEDGE AND ANSWERS GIVEN IN A SURVEY RESEARCH. EXAMPLE OF INSURANCE PREFERENCES SURVEY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
2. Determinanty jakości badań marketingowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
3. PODSTAWY TEORETYCZNE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZAKŁÓCEŃ W ŁAŃCUCHU DOSTAW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
4. Konflikty interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – przesłanki i konsekwencje
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
5. Determinanty sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
6. Model ryzyka procesów biznesowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
7. Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
8. Zarządzanie ryzykiem w praktyce gospodarczej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
9. Ryzyko w jednostkach samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
10. Comprehensive risk management in a business
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
11. Skills and willingness to buy insurance policies
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
12. Wykorzystanie metody wielokryterialnej drzew decyzyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Go to
13. Szacowanie ważności kryteriów oceny ryzyka projektów innowacyjnych z wykorzystaniem entropii Shannon’a
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
14. Obszary ryzyka w przedsiębiorstwach z sektora usług kreatywnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
15. PROJEKTY LOGISTYKI MIASTA – METODA SZACUNKOWA OCENY RYZYKA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
16. Ogólny cykl życia ataku cybernetycznego i jego markowowski model
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
17. Model systemu zarządzania bezpieczeństwem organizacji jako podstawa kształtowania polityki bezpieczeństwa informacjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
18. Raport analizy ryzyka jako kluczowy element tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
19. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
20. Risk perception among small and medium entrepreneurs
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
21. Comparison of risk identification and assessment methods in projects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
22. Sieciowy model systemu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
23. KONKUROWANIE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRZEWOZÓW DROGOWYCH W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM POGŁĘBIONĄ TRANSFORMACJĘ CYFROWĄ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
24. Proces decyzyjny na przykładzie zakupu nowego sprzętu komputerowego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
25. Ujęcie modelowe dojrzałości i poziomu ryzyka w procesie innowacji produktu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
26. Ryzyko kooperacji międzyorganizacyjnej – ujęcie probabilistyczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page