Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-18
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 55 2019
Ryzyko kooperacji międzyorganizacyjnej – ujęcie probabilistyczne
(The risk of inter-organizational cooperation – probabilistic approach)

Authors: Bartosz Marcinkowski ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: risk inter-organizational relations IORs cooperation
Data publikacji całości:2019
Page range:9 (205-213)
Klasyfikacja JEL: D81 L22 L24 L26 M10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the era of dynamically changing environment, enterprises should pay particular attention to effective risk management. Therefore, the identification of sources of potential threats in various aspects of operations, including in the process of inter-organizational cooperation, becomes crucial. Empirical studies conducted on a sample of 244 enterprises, using the method of in-depth questionnaire survey, direct interview and participant observation, allowed to conclude existence of certain specific risk areas appearing in particular phases of cooperation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Achrol, R.S., Kotler, Ph. (1999). Marketing in the Network Economy. Journal of Marketing, 63, 146–163. Pobrano z: https://doi.org/10.2307/1252108
2.(15.01.2019).
3.Chundong, W., Lei, W., Juri, S., Jie, X. (2012). Risk sharing in two-level supply chain with risk aversion supplier. International Symposium on Management
4.of Technology (IS- MOT), 8–9 Nov. 2012. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Pobrano z: https://doi.org/10.1109/ISMOT.2012.6679458
5.Cozzi, G., Tarola, O. (2006). R&D Cooperation, Innovation, and Growth. Journal of Institutional and Theoretical Economics / Zeitschrift für die gesamte
6.Staatswissenschaft, 4 (162), 683–701.
7.Dwyer, F.R., Schurr, P.H., Oh, S. (1987). Developing Buyer-Seller Relationships. Journal of Marketing, 2 (51), 11–27. Pobrano z: https://doi.org/10.2307/1251126 (15.01.2019).
8.Jarillo, J.C. (1988). On Strategic Networks. Strategic Management Journal, 1 (9), 31–41.
9.Kaczmarek, B. (2000). Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
10.Kapcia, B. (1994). Fazy rozwoju współczesnej kooperacji. Przegląd Organizacji, 10, 18–20.
11.Lenz-Cesar, F., Heshmati, A. (2009). Determinants of Firms Cooperation in Innovation. Seoul National University. Technology Management, Economics,
12.and Policy Program (TEMEP). Pobrano z: ftp://147.46.237.98/DP-27.pdf (15.01.2019).
13.Małkowska-Borowczyk, M. (2012). Negatywna koncepcja ryzyka w teorii i praktyce zarządzania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w
14.Poznaniu, 235, 9–21.
15.Marcinkowski, B. (2017). Ryzyko międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 85/1, 483–492.
16.Marxt, C., Link, P. (2002). Success factors for cooperative ventures in innovation and production systems. International Journal of Production Economics,
17.3 (77), 219–229. Pobrano z: https://doi.org/10.1016/S0925-5273(01)00197-9 (15.01.2019).
18.Nowak, D. (2015). Bariery rozwoju relacji kooperacyjnych. Problemy Zarządzania, 50/1, 47–67. Pobrano z: https://doi.org/10.7172/1644-9584.50.3
19.Nowak, D. (2017). Formy współdziałania przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej. Studia i Prace WNEiZ US, 50/3, 85–94.
20.Olsen, R.F., Ellram, L.M. (1997). A portfolio approach to supplier relationships. Industrial Marketing Management, 2 (26), 101–113. Pobrano z:
21.https://doi.org/10.1016/S0019-8501(96)00089-2 (15.01.2019).
22.Schepker, D.J., Oh, W.-Y., Martynov, A., Poppo, L. (2014). The Many Futures of Contracts:
23.Moving Beyond Structure and Safeguarding to Coordination and Adaptation. Journal of Management, 1 (40), 193–225. Pobrano z:
24.https://doi.org/10.1177/0149206313491289 (15.01.2019).
25.Smith, K.G., Carroll, S.J., Ashford, S.J. (1995). Intra- and Interorganizational Cooperation: Toward a Research Agenda. Academy of Management Journal,
26.1 (38), 7–23. Pobrano z: https://doi.org/10.2307/256726 (15.01.2019).
27.Ujwary-Gil, A., Choroszczak, J. (2003). Analiza fazy tworzenia aliansu strategicznego firmy krajowej z zagranicznym kooperantem. Pobrano z:
28.http://repozytorium.wsb-nlu.edu. pl/xmlui/handle/11199/299 (15.01.2019).
29.Urbaniak, M. (2008). Rola jakości w procesach budowania relacji z dostawcami na rynku B2B (cz. 1). Logistyka, 6, 28–29.
30.Urbanowska-Sojkin, E. (2012). Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 235, 35–53.
31.Varadarajan, P.R., Jayachandran, S. (1999). Marketing Strategy: An Assessment of the State of the Field and Outlook. Journal of the Academy of
32.Marketing Science, 2 (27), 120– 143. Pobrano z: https://doi.org/10.1177/0092070399272002 (15.01.2019).
33.Wściubiak, Ł. (2015). Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie zawirowań makroekonomicznych.
34.Przykład małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 218–231.
35.Wściubiak, Ł. (2017). Działalność innowacyjna firm rodzinnych – perspektywa współpracy międzyorganizacyjnej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 6 (18),
36.375–387.