Search

Result: Found records: 31.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wybrane aspekty strategii konkurowania polskich firm wcześnie umiędzynarodowionychw ocenie menedżerskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. STRATEGIA ADAPTACYJNE ORGANIZACJI A POZIOMY KONKUROWANIA - KONSTRUKT TEORETYCZNY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
3. NOWE MODELE KONKUROWANIA NA RYNKU FARMACEUTYCZNYM NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU PGT HEALTHCARE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
4. ORGANIZACJA A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE PGT HEALTHCARE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
5. UWARUNKOWANIA POSTAW KLIENTÓW WOBEC USŁUGI- PODEJŚCIE ORGANIZACJI A KLIENTOCENTRYCZNOŚĆ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
6. WYKORZYSTANIE KONCEPCJI MARKETINGU DOŚWIADCZEŃ W TWORZENIU WARTOŚCI DODANEJ NA RYNKU IMPREZ MASOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
7. AUDYT PERSONALNY JAKO PROEFEKTYWNOŚCIOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
8. Use of strategic marketing management tools in contemporary enterprises
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
9. Problemy rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej na polskiej wsi (przypadek rolniczej gminy Łowicz)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
10. Wpływ grupy zakupowej na konkurencyjność przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
11. Znaczenie innowacji społecznych w tworzeniu wartości dodanej dla społeczeństwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
12. ENDOGENICZNE UWARUNKOWANIA CROWDSOURCINGU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
13. DYNAMICZNE ZDOLNOŚCI – WZLOTY I UPADKI PARADYGMATU STRATEGII
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
14. Czynniki kształtujące przywiązanie trwania pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
15. Czynniki kształtujące satysfakcję pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej na przykładzie policji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
16. Model biznesowy – istota kategorii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
17. Formy aktywności sfery biznesu w komunikacji marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych na przykładzie Lenovo Polska
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
18. Rozwój potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych w Polsce a poziom ich innowacyjności
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
19. Lean management jako innowacja organizacyjna w szpitalach
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
20. Usługi a wartość poszerzona dla klienta na przykładzie rynku wyposażenia i dekoracji wnętrz
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
21. Wskaźniki internacjonalizacji a percepcja sukcesu w polskich przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
22. Strategie współpracy z kooperantami biernymi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
23. Obszary ryzyka w przedsiębiorstwach z sektora usług kreatywnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
24. Rozwój refleksji kulturowej w XX wieku oraz perspektywa kultury narodowej w badaniach kultury organizacyjnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
25. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) oraz zaangażowanie organizacyjne. dane z branży budowlanej na Sri Lance
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
26. Poziom rozwoju autentyczności kadry kierowniczej Policji jako czynnik sprawności jej jednostek organizacyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
27. Koncepcja modelu sterującego dla przedsiębiorstwa z sektora dóbr szybko rotujących
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
28. The use of business models in veterinary units
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
29. Rozwój kompetencji przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
30. Wykorzystanie systemów informatycznych w logistycznej działalności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
31. Ryzyko kooperacji międzyorganizacyjnej – ujęcie probabilistyczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page