Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/1 2016
AUDYT PERSONALNY JAKO PROEFEKTYWNOŚCIOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
(Personal audit as a pro-efective research tool of human resources management)

Authors: Justyna Kaźmierczak
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: personal audit human resource management human resources improvement
Year of publication:2016
Page range:10 (135-144)
Klasyfikacja JEL: M10 M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to present the impact of personal audit to the HR area of the company. The autor present the definition of personal audit, the types and area. It was also pointed to the differences between the personal audit, and auditing the HR function. In the final part of the article have been formulated reasons for the using the audit process and any related consequences and the risk, which to result from it.
Download file

Article file

Bibliography

1.Kopeć, J. (2011). Audyt menedżerski jako element audytu personalnego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 853, 59–66.
2.Marciniak, J. (2005). Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
3.Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: PWE.
4.Sapeta, T. (2005). Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 679, 19–32.
5.Sapeta, T. (2009). Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia. W: K. Zimniewicz (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki. Poznań: Wyd. UE.
6.Saunders, E.J. (2002). Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach. Częstochowa: Edukator.
7.Stabryła, A. (2008). Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego. W: A. Pocztowski (red.), Prace z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Kraków: Wyd. UE w Krakowie, 5–17.
8.Wawrzyniak, M. (2011). Diagnoza kadr. Audyt personalny w organizacji. Personel i Zarządzanie, 12, 42–45.