Search

Result: Found records: 55.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. ZACHOWANIA WSPÓŁCZESNYCH KONSUMENTÓW A FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
2. BUDOWA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA BAZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
3. KREOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW ORAZ KULTUROWEJ BAZY PRZYCIĄGANIA TALENTÓW DO ORGANIZACJI – STUDIUM PRZYPADKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
4. TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO A ZAANGAŻOWANIE KADRY W SZPITALACH PUBLICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
5. AUDYT PERSONALNY JAKO PROEFEKTYWNOŚCIOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
6. Relacyjny wymiar marketingu wewnętrznego w kontekście zmian otoczenia ‒ podejście konceptualne
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
7. Postrzeganie przez kadrę kierowniczą znaczenia umiędzynarodowienia i jego związków z wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
8. Staffing of enterprises in the IT- sector in Bulgaria
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
9. Motywowanie pracowników jako wyzwanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
10. Polityka personalna w sprawozdawczości niefi nansowej spółek giełdowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
11. Czynniki kształtujące satysfakcję pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej na przykładzie policji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
12. Przeobrażenia we współczesnej pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
13. Zróżnicowanie działań w zakresie zarządzania wiekiem
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
14. Kompetencje menedżerów w zrównoważonej organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
15. Istota motywacji pracowników tworzących zespoły w procesach innowacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
16. Komunikacja wewnętrzna w organizacji – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
17. Determinanty satysfakcji z pracy – studium teoretyczne
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
18. Budowa przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa w nowych realiach gospodarczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
19. Aktywa ogółem a zarządzanie zasobami ludzkimi w spółdzielniach mleczarskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
20. Relacje z podwładnymi, style kierowania a postawy przedsiębiorcze menedżerów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
21. Ocena potencjału pracowników Urzędu Miasta Dzierżoniów w celu wdrożenia systemu sugestii pracowniczych kaizen
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
22. Próba operacjonalizacji kategorii „zaangażowanie pracowników”: model – zmienna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
23. Cechy kariery tradycyjnej i nowych koncepcji kariery
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
24. Specyfika organizowania castingu w procesie selekcji artystów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
25. Employee 4.0 from the competitive perspective
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
26. Gry szkoleniowe osadzone w realiach branży piwowarskiej – studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
27. Uwarunkowania współpracy pracowników z pokolenia Y
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
28. Tryby myślenia a aktywacja kreatywności i innowacyjności zasobów ludzkich
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
29. Manipulacja w procesie dowodzenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
30. E-sport jako kreator nowych warunków organizacyjnych w zmiennym i dynamicznym otoczeniu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
31. Wpływ form motywowania na pobudzanie zaangażowania pracowników – studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
32. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
33. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach a rola kierownicza w motywowaniu pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
34. Metody selekcji stosowane przez współczesne przedsiębiorstwa w procesie rekrutacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
35. Stan zmotywowania pracowników na podstawie funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów motywacyjnych i oceny miejsca pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
36. Stres w miejscu pracy a potencjał pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
37. Wymiary rozwoju służb personalnych w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
38. Values shared by students in their private and professional lives
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
39. Zarządzanie karierą z perspektywy jednostki i organizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
40. Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
41. Wpływ marki pracodawcy na przywiązanie organizacyjne pracowników
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
42. Realizacja celów zarządczych jako podstawa wynagrodzenia członka zarządu spółki komunalnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
43. „Turkusowe podejście” do zarządzania konfliktami organizacyjnymi
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
44. Ocena operatora logistycznego przez pracownika i jego rozwój
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
45. Model kompetencji kierownika projektu według najnowszych wytycznych IPMA Project ExecellenceBaseline 4.0
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
46. Rozwój kariery w systemie zarządzania talentami w polskich przedsiębiorstwach. Wstępne wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
47. Poziom rozwoju autentyczności kadry kierowniczej Policji jako czynnik sprawności jej jednostek organizacyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
48. Społeczne uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
49. Kulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
50. Managing talented employees
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
51. School development management
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
52. Incentive risk in service companies. Theoretical approach
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
53. Postawy menedżerskie a skuteczne podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
54. Rethinking Tourism Education in Georgia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Go to
55. How to Realize Diversity in the Workplace? The Business Model Point of View
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Go to
Page