Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-20
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Stres w miejscu pracy a potencjał pracowników
(Struggle with stress in the workplace as a protection of employees‘ potential)

Authors: Marta Młokosiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: stress in the workplace organization employee friendly workplace
Year of publication:2018
Page range:13 (235-247)
Klasyfikacja JEL: M12 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Poland belongs to the countries with the highest percentage of stressed employees in Europe. In this study it was made an attempt to find an answer to the question how the phenomenon of destructive stress in the workplace can destroy the potential of employees. The effect of the considerations are recommendations for creating workplaces that are friendly to employees, in which they can maintain and develop their potential. The study used a review of the subject literature and available reports on stress in the workplace.
Download file

Article file

Bibliography

1.ADP Polska (2017). The Workforce View in Europe 2017. Pobrane z: https://www.adp. pl/assets/vfs/Family-29/Workforce-View/PL-WorkforceView-WP-2017-VF.pdf (15.02.2018).
2.ADP Polska (2018). The Workforce View in Europe 2018. Pobrane z: www.adp.pl/assets/ vfs/.../Workforce-View-2018/PL/ADP-Workforce-View-2018-PL.pdf (15.02.2018).
3.EU-OSHA (2010). European survey of enterprises on new and emerging risks: managing safety and health at work. European Agency for Safety and Health at Work. European Communities, Luxembourg. Pobrane z: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management (15.02.2018).
4.EU-OSHA (2013). European Opinion Poll on Occupational Safety and Health. European Agency for Safety and Health at Work. Pobrane z: https://osha.europa.eu/pl/surveys-and-statistics-osh/european-opinion-polls-safety-and-health-work/european-opinion-poll-occupational-safety-and-health-2013 (15.02.2018).
5.EU-OSHA (2014). Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks. European Agency for Safety and Health at Work. Pobrane z: https://osha.europa.eu/en/ publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks/view (15.02.2018).
6.Gólcz M, (2012). Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy.
7.Koalicja Bezpieczni w Pracy (2016). Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2016. Raport z badania opinii pracowników fizycznych oraz umysłowo fizycznych. Pobrane z: http:// bezpieczniwpracy.pl/wp-content/uploads/2016/11/Raport-Bezpieczeństwo-Pracy-w-Polsce-2016.pdf (15.02.2018).
8.MOP (2016). Stres w miejscu pracy: wspólne wyzwanie. Pobrane z: https://www.ciop.pl/ CIOPPortalWAR/file/77235/MOP16FragRaportu.pdf (15.02.2018).
9.OPZZ (2013). Raport Poznaj swoje prawa w pracy – wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników. Warszawa: OPZZ. Pobrane z: www.opzz.org.pl/assets/.../ wyniki-ankiety-dotyczacej-stresu-w-miejscu-pracy.pdf (15.02.2018).
10.Ostrowska, M., Michcik, A. (2014). Stres w pracy – objawy, konsekwencje, przeciwdziałanie. Bezpieczeństwo Pracy, 5, 12–15.
11.Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
12.Praca.Interia.pl (2015). Ponad 53 proc. pracowników w Polsce narażona na stres w pracy. Pobrane z: http://praca.interia.pl/news-ponad-53-proc-pracownikow-w-polsce-narazona-na-stres-w-pracy,nId,1916984#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_ campaign=chrome (16.06.2018).
13.Rosa, H. (2013). Acceleration at work. 16th Conference of the European Association of Work and Organisational Psychology, Imagine the future world: how do we want to work tomorrow? 22–25 May, Münster, Germany.
14.Selye, H. (1977). Stres okiełznany. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Szymczak, M. (red.) (1981). Słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
15.WHO (2009). Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym: ramowe podejście europejskie. Wskazania dla pracodawców i reprezentantów pracowników. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
16.WUP (2012). Teczka informacyjna. Poradź sobie ze stresem. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
17.Żołnierczyk-Zreda, D. (2015). Jak radzić sobie ze stresem zawodowym – trening oparty na uważności. Warszawa: ZUS.