Search

Result: Found records: 48.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. POMIAR ZAUFANIA WEWNĘTRZNEGO W ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
2. JAKOŚĆ ŻYCIA PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT KOMUNIKATU WIZERUNKOWEGO NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
3. ZNACZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
4. BOJKOTOWANIE PRODUKTÓW A DOCHODY KONSUMENTÓW NA RYNKU EUROPEJSKIM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
5. EKOLOGICZNE ASPEKTY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
6. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU JAKO ELEMENT BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
7. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z PERSPEKTYWY BIZNESOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
8. Importance of funding sources to the scale of activity of social enterprises
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
9. Promotion and educational role of the House of Words - Lublin regional tourism product
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
10. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik kształtowania innowacyjności w sektorze transportu - spedycji - logistyki
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
11. Etyka w zawodzie doradcy finansowego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
12. Zastosowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w przedsiębiorstwie żeglugowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
13. Zwyczaje komunikacyjne klientów i poszukiwanie nowoczesnych form promocji na rynku kultury
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
14. Znaczenie innowacji społecznych w tworzeniu wartości dodanej dla społeczeństwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
15. CSR 2.0 jako narzędzie zmian w organizacji sportowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
16. Pomiar postrzeganej przez inwestorów reputacji przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
17. Schwerpunkte und Unterschiede bei CSR-Regelwerken. Eine Analyse bekannter Leitlinien zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
18. Polityka personalna w sprawozdawczości niefi nansowej spółek giełdowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
19. Pomiar zaufania międzyorganizacyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
20. Zróżnicowanie działań w zakresie zarządzania wiekiem
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
21. Znaczenie strategicznego przywództwa we wdrażaniu strategii organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
22. Kompetencje menedżerów w zrównoważonej organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
23. Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
24. Wartość publiczna a działalność przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
25. Corporate social responsibility in gastronomy business in Poland on selected example
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
26. Społeczna odpowiedzialność projektanta w kreowaniu produktu rehabilitacyjnego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
27. The Offer of Tourism And Recreation Business Entities Under Social Programmes on the Example of The Large Family Card
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
28. W poszukiwaniu typologii innowacji społecznie odpowiedzialnych: mapowanie pola badawczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
29. Komunikacja wewnętrzna – innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
30. Próba operacjonalizacji kategorii „zaangażowanie pracowników”: model – zmienna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
31. Zjawisko śmierci z przepracowania
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
32. Design Management in the Context of Challenges Posed by New Generations of Recipients
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
33. Examples of good CSR practices in the TFL sector
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
34. Społeczna odpowiedzialność w marketingu – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
35. Rozwój refleksji kulturowej w XX wieku oraz perspektywa kultury narodowej w badaniach kultury organizacyjnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
36. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
37. Zarządzenie różnorodnością wiekową w procesie różnicowania ofert rozwojowych dla pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
38. Stres w miejscu pracy a potencjał pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
39. Menedżerowie wobec problemów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
40. Problem z partycypacją pracowniczą w Solaris Bus & Coach S.A. – studium przypadku
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
41. Wpływ marki pracodawcy na przywiązanie organizacyjne pracowników
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
42. Sytuacja osób wykluczonych społecznie na łódzkim rynku pracy – perspektywa zagrożonych problemem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
43. Jak wycisnąć kapitał ludzki z człowieka
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
44. Services provided by the National Archives in Paris (Pierreffite-sur-Seine) and the demands of XXI century
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
45. Determinants of the success of the project „Implementation of CSR strategy” implemented in a microenterprise – case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
46. Non-financial reporting standards and evaluation of their use illustrated with example of Polish listed companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
47. FOOD SHARING JAKO ELEMENT EKONOMII WSPÓŁDZIELENIA W KONTEKŚCIE MARNOWANIA ŻYWNOŚCI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
48. EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA W SFERZE USŁUG FINANSOWYCH – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
Page