European Journal of Service Management

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2017.21-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / Vol. 21, 1/2017
Promotion and educational role of the House of Words - Lublin regional tourism product

Authors: Anna K. Mazurek-Kusiak
University of Life Science in Lublin

Bogusław Sawicki
University of Life Science in Lublin
Keywords: promotion education youth printing cultural heritage
Data publikacji całości:2017
Page range:10 (27-36)
Klasyfikacja JEL: M14 M15 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article aims to show how the House of Words in Lublin communicates with the environment, to determine the visibility of different promotion forms and to determine the impact of institutions in Lublin as an object of industrial heritage on preserving the memory of the traditional printing methods and educational development of youth. Currently, tourist is an entity conscious of his/her rights and recognizing his/her identity, therefore trying to create his/her own image through the acquisition of certain, often niche, products. Thus, traditional forms of advertising are increasingly ignored by receivers. Enterprises try to use modern ways of communicating with the market, to make personalization of message and to include niche and scattered groups of consumers. Promoting the House of Words also takes into account the niche of its product and tries to reach customers not only using traditional promotion, but also applies social media, word-of-mouth marketing, and widely developed marketing events.
Download file

Article file

Bibliography

1.Braun P. (2007). Creating value to tourism products through tourism networks and clusters: uncovering destination value chains, in: Ghose A (ed.). In Business Networking — Trends and Cases, Icfai University Press: Hyderabad, India, 75–96.
2.Caffyn A. (1999). Developing the heritage tourism product in multi-ethnic cities, Tourism Management, Volume 20, Issue 2, 213–221.
3.Dziok–Strelnik I. (1997). Oficyny lubelskie XVII i XVIII wieku, Bibliografia starych druków lubelskich 1630-1800, Warszawa, 22-23.
4.Gdula P. (1957). Drukarstwo Lubelskie, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio F, vol. VIII, 55.
5.Jiaji Fu (2002). Technological Innovation, in: Beijing M. (ed.), Enterprise Management Press, Chinese, 57.
6.Juda M. (2000). Komisja Edukacji Narodowej drukarnia w Lublinie 1774-1781, [w:] Drukarze Dawnej Polski od XV-XVIII t. 1, cz.. 2, Pirożyński J., Kraków, 66.
7.Kiełboń J. (1998). Zamek Lubelski, wspomnienia więźniów 1939-1944 (relacja A. Muszkalik-Soji), Wyd. Muzealne, Lublin. 543.
8.Krzyżanowska K. (2013). Innowacyjność w turystyce wiejskiej, teoria i praktyka, w: Nuszkiewicz K., Roman M., Innowacje w rozwoju turystyki, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 9-18.
9.Mańkowski T. (2009). Turystyka jako determinanta rozwoju regionalnego . [w:] B. Meyer i D. Milewski (red.): Strategie rozwoju turystyki w regionie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 83.
10.Novelli M., Schmitz B., Spencer T. (2006). Networks, clusters and innovation in tourism, Tourism Management 27, ) 1141–1152.
11.Pingfan P. (2006), The Tourism Product Innovation Design Based on Experience, Commercial Economics Review Vol.3, 213-221.
12.Rosiak R. (1960). Czterysta lat drukarstwa lubelskiego, [w:] Kalendarz Lubelski, Lublin 9.
13.Sawicki B. (2007). Perspektywy rozwoju elementów edukacji i wychowania młodzieży licealnej w agroturystyce i sylwanoturystyce. W: Sikora J. (red.) Turystyka wiejska a edukacja – różne poziomy, różne wymiary. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, 345-346.
14.Sienkiewicz D. (2004). Drukarstwo w Lublinie, „Lubelska przedsiębiorczość” nr 4,79-80.
15.Szalpuk G. (2005). Uwarunkowania i szanse rozwoju turystyki industrialnej na terenie województwa lubuskiego [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice, 23.
16.Śliz J. (2007). Dziedzictwo kulturowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki miejskiej. Przykład Polski [w:] Burzyński T., Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej, GWSH im. Wojciecha Korfantego; Katowice, 11-13.
17.Warmińska M., Dąbrowska A., Mozolewski W. (2012), Produkty regionalne narzędziem promocji turystyki na obszarach wiejskich województwa pomorskiego, „Barometr Regionalny, Nr 4 (30), 111.