Search

Result: Found records: 196 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wybrane aspekty strategii konkurowania polskich firm wcześnie umiędzynarodowionychw ocenie menedżerskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. FUNKCJONALNOŚĆ PARTYCYPACYJNEGO MECHANIZMU CENOWEGO PAY WHAT YOU WANT
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
3. FUNKCJONOWANIE EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETUDZIECIĘCEGO W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKONOMICZNEJ I ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
4. WYMIARY DOŚWIADCZEŃ W USŁUDZE EDUKACYJNEJ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
5. SREBRNY MARKETING A SPOŁECZNA ODOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
6. M-KONSUMENTJAKO SEGMENT RYNKU ZYSKUJĄCY NA ZNACZENIU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
7. CAUSE-RELATED MARKETING – WPŁYW TYPU PRODUKTUI STOPNIA DOPASOWANIA SPRAWY SPOŁECZNEJ DO PRODUKTU NA INTENCJE ZAKUPOWE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
8. WSZECHKANAŁOWA STRATEGIA MARKETINGOWA – OMNICHANNEL
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
9. KSZTAŁTOWANIE TURYSTYCZNEGO WIZERUNKU REGIONU POPRZEZ DZIAŁANIA PROMOCYJNE – DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
10. WSPÓŁTWORZENIE WARTOŚCI W USŁUGACH PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY LOGIKI DOMINACJI USŁUGOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
11. NABYWCA DIGITALNY A SKUTECZNE DZIAŁANIA MARKETINGOWE- WYBRANE ASPEKTY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
12. NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W HANDLU DETALICZNYM ŻYWNOŚCIĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
13. ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z NABYWCAMI USŁUG SPORTOWO-REKREACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW GIER I GRYWALIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
14. MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP W GLOBALNE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI KORPORACJI TRANSNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
15. SKUTECZNOŚĆ CONTENT MARKETINGU W KOMUNIKACJI Z MŁODYM KONSUMENTEM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
16. Marketing produktów ekologicznych – możliwości budowania przewagi konkurencyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
17. Determinanty jakości badań marketingowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
18. „Trzy w jednym” ‒ niekorzystne konsekwencje „niedoskonałości” literatury marketingowej jako narzędzia dydaktycznego w rozwijaniu wiedzy i umiejętności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
19. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście wizerunku polskiej gospodarki z perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
20. Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia: od psychografii do analizy poststrukturalistycznej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
21. Wymiary doświadczenia zakupowego a satysfakcja konsumenta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
22. Budowanie relacji miasta ze studentami na przykładzie Szczecina
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
23. Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
24. ETNOCENTRYCZNY WYMIAR PROSUMPCYJNEJ AKTYWNOŚCI POLSKICH NABYWCÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
25. DESIGN MANAGEMENTJAKO ODPOWEIDŹ NA WYZWANIA STAWIANE PRZEZ KONSUMENTÓW PRZYSZŁOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
26. ZACHOWANIA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WOBEC DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
27. E-KONSUMENT W GRUPIE WIEKOWEJ 55+
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
28. Zachowania ludzi starszych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
29. Determinanty wyboru pieczywa w opinii studentów Trójmiasta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
30. Postawy i zachowania prozdrowotne pokolenia Z w świetle badań pierwotnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
31. Wybrane aspekty strategii marketingowej dystrybutora zdrowej żywności – studium przypadku sklepu Słoneczko w Łodzi
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
32. Marketing i logistyka na potrzeby wsparcia ekologii w firmie Hans Aa
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
33. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa a identyfikacja kluczowych czynników jego sukcesu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
34. Marketing zewnętrzny przewoźnika kolejowego na rynku przewozów pasażerskich
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
35. Rola marketingu w budowie start-upu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
36. Strategia cenowa przedsiębiorstwa PKP Intercity na tle innych przewoźników kolejowych w Europie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
37. POSZUKIWANIE INFORMACJI W PROCESIE ZAKUPU USŁUG
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
38. ZAKUPY ON-LINE W OPINIACH E-KONSUMENTÓW Z WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
39. KONSUMENT JAKO CZŁONEK ORGANIZACJI- SZERSZA PERSPEKTYWA KOPRODUKCJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
40. UWARUNKOWANIA DECYZJI PODEJMOWANYCH PRZEZ NABYWCÓW USŁUG EDUKACYJNYCH W POLSCE NA TLE TENDENCJI MIĘDZYNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
41. OCENA ZACHOWAŃ ŻYWIENIOWYCH I REALIZACJI FUNKCJI ŻYWIENIOWEJ RODZINY PRZEZ WYBRANĄ GRUPĘ MŁODZIEŻY Z TERENÓW WIEJSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
42. HETERONORMA CZY RÓŻNICOWANIE? OCZEKIWANIA MNIEJSZOŚCI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
43. KONSUMENT NA RYNKU USŁUG EKOAGROTURYSTYCZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
44. EKOLOGICZNE ASPEKTY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
45. Social media adoption in local governments. The case of Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
46. Promotion and educational role of the House of Words - Lublin regional tourism product
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
47. The use of consumer voice in the process of service innovation creation
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
48. Text and images in promotional materials − what type of information is important for customers?
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
49. Responsible sponsorship as an element of building positive relationship with the environment
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
50. Social media as a relationship marketing tool of modern university
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
51. Customer knowledge valuation model based on customer lifecycle
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
52. E-services: concept, specificity, and marketing elements to create their value
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
53. Advertising in digital games targeted to children
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
54. Online website in brand creation of online store
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
55. Multi-channel opportunity management ‒ an exploratory research on the example of tourist industry
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
56. Marketing communication instruments used by the retail chain on the Internet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
57. Country-of-origin effect in professional services – literature review
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
58. The meaning of smartphones for marketing communication
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
59. Non-technological innovation creation process in the creative sector
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
60. Etnocentryzm w konsumpcji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
61. Wykorzystywanie modelu luk jakości w zarządzaniu jakością usług restauracyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
62. Design management jako odpowiedź na rozwój nowych segmentów konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
63. Marka jako determinanta zakupu na rynku certyfikowanej żywności dla niemowląt i małych dzieci
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
64. Postrzeganie archetypów marki w opinii różnych grup docelowych klientów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
65. Relacyjny wymiar marketingu wewnętrznego w kontekście zmian otoczenia ‒ podejście konceptualne
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
66. Deklaracje i zachowania przedsiębiorców handlu detalicznego w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
67. Znaczenie rozwoju marketingu wewnętrznego w umacnianiu pozycji rynkowej na przykładzie firmy X
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
68. Aktywność marketingowa podmiotów turystyki medycznej Dolnego Śląska w świetle wyników badań jakościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
69. Czynniki sukcesu kampanii społecznej na przykładzie kampanii „Możesz to zmienić”
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
70. Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
71. Komunikacja marketingowa uczelni jako szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
72. Narzędzia marketingowe zagranicznych convention bureaus – studia przypadków
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
73. Komunikacja organizacji pozarządowej z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
74. Aktywność marki miasta w obszarze marketingu mobilnego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
75. Wybrane eventy Gdyni jako instrument marketingu terytorialnego w ocenie mieszkańców miasta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
76. Grywalizacja jako narzędzie zarządzania zaangażowaniem konsumenta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
77. Merchandising w handlu detalicznym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
78. Emocje w marketingu w świetle rozważań teoretycznych oraz wyników badania jakościowego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
79. Wybrane elementy komunikatów reklamowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
80. Geolokalizacja jako współczesne narzędzie komunikacji z klientem i jej wykorzystanie w marketingu relacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
81. Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek ‒ wybrane aspekty
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
82. Ekoznakowanie w komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
83. Zapewnienie wiarygodności w komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej na przykładzie przedsiębiorstwa Neumarkter Lammsbräu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
84. Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
85. Uwarunkowania dyfuzji innowacji w sektorze MŚP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
86. WPŁYW STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI NA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM – ASPEKTY MARKETINGOWE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
87. ZAKRES AKTYWNOŚCI PROSUMPCYJNEJ NABYWCÓW A ICH OPINIE NA TEMAT AKTYWIZUJĄCYCH DZIAŁAŃ OFERENTÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
88. ZNACZENIE BODŹCÓW CENOWYCH DLA EFEKTÓW MIGRACJI KLIENTÓW DO KANAŁU INTERNETOWEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
89. Komunikowanie wizualne danych pozafinansowych w spółkach sektora energetycznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
90. Przesłanki i narzędzia promocji transportu wodnego śródlądowego w Unii Europejskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
91. Service Satisfaction and Sport Consumption in The Fitness Center in Warsaw
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
92. Management and financing of a regional tourist website in the context of the regional tourism information system
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
93. Oferta hotelarska schronisk młodzieżowych w Polsce jako element produktu turystyki szkolnej. Ujęcie teoretyczno-empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
94. Ocena e-sklepów funkcjonujących w branży turystycznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
95. Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
96. Cyfrowa abstynencja a skuteczna komunikacja marketingowa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
97. Możliwości zastosowania metody Mystery Shopping w ocenie jakości usług turystycznych. Studium przypadku – Termy w Białce Tatrzańskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
98. Dimension of marketing innovations and marketing of innovation in enterprises
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
99. Ocena przydatności miejsca reklamy w promocji usługi hotelarskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
100. Możliwości integracji elementów polityk turystycznych Szczecina i metropolii berlińskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
Page