Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-34
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 3 (44) 2016
Postrzeganie archetypów marki w opinii różnych grup docelowych klientów
(Perception of brands archetypes in opinion of different target groups of customers)

Authors: Łukasz Skowron
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania

Aleksandra Cieślik
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Keywords: rand archetypes advertisement customer psycho-sociological features emotions
Data publikacji całości:2016
Page range:9 (371-379)
Klasyfikacja JEL: M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Due to the growing competition on the market marketers started to give personality to products/brands. They are most of all supposed to effect on the customers with the specific characteristics, differentiate product/brand from the competition and increase the probability of purchase. The main problem area of the article is indicating the impact of the brand archetypes in advertisements on the subconscious of different target groups of customers. Authors decided to test empirically weather the brands with the clear archetype have stronger effect on the clients with similar personality in comparison with other groups of clients. The researchers tested the level of memorization of the given advert and what kind of emotions it brings (positive or negative)
Download file

Article file

Bibliography

1.Celmer, Z. (2015). Życiowe podróże. Pobrano z: www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=195.
2.Chudy, A. (7.05.2012). Idea jaźni jako droga od nieświadomości poprzez krainę marzeń sennych do nadświadomości na podstawie psychologii analitycznej C.G. Junga. Pobrano z: http://mentalnespa.manifo.com/terapiatancem/archetypy.
3.Konecki, K., Potomska, K. (2002). Archetypy w reklamie. Marketing i Rynek, 7, 6.
4.Kozłowska, A. (2005). Reklama. Od osobowości marki do osobowości konsumenta. W: A. Grzegorczyk (red.), Instrumenty kształtowania wizerunku marki (s. 14). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji,
5.Lipniak, M. (16.02.2015). Archetypy marki. Tożsamość, wizerunek i komunikacja w social media Część 1. Wprowadzenie. Pobrano z: http://marketerplus.pl/teksty/cykle/archetypy-marki-tozsamosc-wizerunek-komunikacja-w-social-media-czesc-1-wprowadzenie/.
6.Mark, M., Pearson, C.S. (2001). The hero and the outlaw. Building extraordinary brands through the power of archetypes. New York: McGraw-Hill Publishing.