Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Editors

Scientific editor: Professor Grażyna Rosa, University of Szczecin
Thematic editors: Agnieszka Smalec, PhD, Izabela Ostrowska, PhD., Leszek Gracz PhD., University of Szczecin
Statistic editor: Rafał Klóska, PhD., University of Szczecin

Scientific Board

Eva Cudlinova – University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic
Wojciech Drożdż – Uniwersytet Szczeciński, Poland
Elena Horská – Slovak University of Agriculture in Nitra, Slowakia
Petra Jordanov – Fachhochschule Stralsund, Germany
József Lehota – Szent Istvan University, Hungary
Krystyna Mazurek-Łopacińska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Poland
Beata Meyer – Uniwersytet Szczeciński, Poland
José Antonio Ordaz Sanz – Universidad Pablo de Olavide, Spain
Małgorzata Porada-Rochoń – Uniwersytet Szczeciński, Poland
Grażyna Rosa – Uniwersytet Szczeciński, Poland
Valentina Simkhovich – Bielarus State Economic University, Belarus
Dagmar Škodová Parmová – University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic
Chrsitian Wey – Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Germany

Publisher

Szczecin University Press