Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Reviewers

Piotr Bartkowiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Agnieszka Baruk – Politechnika Łódzka
Monika Boguszewicz-Kreft – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Mirosław Chaberek – Uniwersytet Gdański
Anna Dąbrowska – Szkoła Główna Handlowa
Dariusz Dąbrowski – Politechnika Gdańska
Anna Drapińska – Politechnika Gdańska
Ewa Frąckiewicz – Uniwersytet Szczeciński
Joanna Hernik – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 Barbara Iwankiewicz-Rak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Marianna Jacyna - Politechnika Warszawska
Mirosława Janoś-Kresło – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ewa Jerzyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Stanisław Kaczmarczyk – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sabina Kauf – Uniwersytet Opolski
Zdzisław Knecht – Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Barbara Kos – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wiesława Kuźniar - Uniwersytet Rzeszowski
Jerzy Lewandowski – Politechnika Łódzka
Grzegorz Maciejewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Władysław Mantura – Politechnika Poznańska
Radosław Mącik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Beata Nowotarska-Romaniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 Jacek Otto – Politechnika Łódzka
Joanna Pietrzak – Uniwersytet Gdański
Mirosława Pluta-Olearnik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Andrzej Pomykalski – Politechnika Łódzka
Iga Rudawska – Uniwersytet Szczeciński
Katarzyna Rupik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Włodzimierz Rydzkowski – Uniwersytet Gdański
Magdalena Rzemieniak – Politechnika Lubelska
Adam Sagan – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Stanisław Skowron – Politechnika Lubelska
Maria Sławińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tomasz Sondej – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Jadwiga Stobiecka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Grażyna Śmigielska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Andrzej Szromnik – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Grażyna Śmigielska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Teresa Taranko – Szkoła Główna Handlowa
Maciej Urbaniak  – Uniwersytet Łódzki
Zygmunt Waśkowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Jan W. Wiktor – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Iwona M. Windekilde – Aalborg Universitet, Dania