Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Contact

Agnieszka Smalec, PhD

e-mail: agnieszka.smalec@wzieu.pl; agnieszka.smalec@usz.edu.pl