Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 3 (44) 2016
Determinanty jakości badań marketingowych
(Determinants of the Quality of Marketing Research)

Authors: Robert Nowacki
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Zarządzania i Finansów
Keywords: marketing research research services quality of research services determinants of the quality of research services
Data publikacji całości:2016
Page range:12 (51-62)
Klasyfikacja JEL: D22 D81 L20 L84 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Intensification of competitive phenomena in times of economic slowdown in the second decade of the twenty-first century has brought a change of outlook and perception of the quality assessment of marketing research. This article aims to analyse the factors affecting the assessment of the quality of research services based on the results of research conducted in 2015 among managers of enterprises using marketing research. The results indicate that the key determinants are research agency experience in the industry and ability to build relationships with customers. These assessments are slightly differentiated by features of the surveyed companies.
Download file

Article file

Bibliography

1.Badania marketingowe (2015). Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Warszawa: PTBRiO.
2.Bennett, P.D. (1988). Dictionary of marketing terms. Chicago: American Marketing Association.
3.Churchill, G.A. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Duliniec, E. (1996). Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Grönroos, Ch. (2000). Service management and marketing. Chichester: JohnWiley & Sons.
6.Kuczewska, L., Nowacki, R. (2016), Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
7.Mazurek-Łopacińska, K. (2005). Formułowanie celów i organizacja badań. W: Mazurek-Łopacińska, K. (red.). Badania marketingowe. Teoria i praktyka (s. 15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Nowacki, R. (2009). Rozwój usług marketingowych a ich jakość. Handel Wewnętrzny 55 (2), 18‒28.
9.Nowacki, R. (2012). Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce. Handel Wewnętrzny 58 (1), 51‒59.
10.Nowacki, R. (2015). Jakość usług marketingowych w Polsce w perspektywie menedżerów przedsiębiorstw korzystających z nich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 38, 253‒262.
11.Oakland, J. (2000). Total Quality Management. London: Butter Worth Heinemann.
12.Rynek badań. Badacze. Firmy badawcze. (2007). Katalog Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Warszawa: PTBRiO.
13.Zeithaml, V.A., Parasumaran, A., Berry, L.L. (1990). Delivering quality service: balancing customer perception and expectations. New York: Free Press.