Search

Result: Found records: 26.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Modele biznesowe banków – wyzwania XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. ROLA DORADZTWA GOSPODARCZEGO W TWORZENIU WIEDZY I STRATEGII ROZWOjU W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
3. WPŁYW KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW: UJĘCIE REGIONALNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
4. MONITOROWANIE TRAFNOŚCI SYSTEMU PROGNOZ SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
5. Determinanty jakości badań marketingowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
6. Wybrane aspekty strategii marketingowej dystrybutora zdrowej żywności – studium przypadku sklepu Słoneczko w Łodzi
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
7. Uwarunkowania budowania relacji małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
8. Współczesny menedżer w opinii pracowników organizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
9. Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
10. Current issues in family business management
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
11. Sharing economy – wyzwania społeczno-ekonomiczne dla lokalnej polityki turystycznej. Przypadek Barcelony
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
12. Kreowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach usługowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
13. Jakość obsługi klienta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie usług ubezpieczeniowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
14. Kooperacja w klastrach turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
15. Koopetycja na rynku usług hotelarskich na przykładzie aktywności grupy Polish Hoteliers
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
16. Badanie gospodarności w mikroskali – międzynarodowa analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
17. Zarządzenie różnorodnością wiekową w procesie różnicowania ofert rozwojowych dla pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
18. Risk perception among small and medium entrepreneurs
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
19. Kontrakty relacyjne na rynku usług medycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
20. Impact of Regional Operational Program for Wielkopolskie Voivodeship 2007–2013 on innovation of micro, small and medium enterprises in Wielkopolska region
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
21. Communication With Clients Using Electronic Mail – Analysis of the Expectations of Various Market Segments
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
22. WPŁYW FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA POZYCJĘ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
23. Ocena kreatywności innowatorów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
24. Perspektywy rozwoju ekosystemu start-upowego w województwie zachodniopomorskim w świetle europejskich trendów
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Go to
25. Źródła finansowania start-upów w Niemczech
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Go to
26. Können Verkehrsunternehmen ohne Gewinn am Markt bestehen?
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 49/2020 2020 Go to
Page