Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.37-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 37 2018
Perspektywy rozwoju ekosystemu start-upowego w województwie zachodniopomorskim w świetle europejskich trendów
(Development perspectives of the start-up ecosystem in Westpomeranian Region in the light of European trends)

Authors: Robert Michalski
Zachodniopomorska Agencja Regionalnego S.A. w Szczecinie
Keywords: start-up ecosystem seed early stage M&A financial instruments exits equity
Year of publication:2018
Page range:12 (41-52)
Klasyfikacja JEL: M13 D22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Westpomeranian Region is not a leader when it comes to level of innovation of the economy in Poland. It causes an effect in the condition of the local start-up scene, which neither is mentioned among the leading Polish ecosystems (Warsaw, Wroclaw and Krakow are the leaders) nor comparable with located nearby global start-up hubs (Berlin, Copenhagen, Gothenburg). Likewise significant funds are alocated in the region through financial instruments as well as many efforts are put in development of the start-up ecosystem.
Download file

Article file

Bibliography

1.Beauchamp, M., Krzysztofiak-Szopa, J. (2018). Złota księga venture capital w Polsce. Warszawa: Fundacja Startup Polska.
2.Beauchamp, M., Krzysztofiak-Szopa, J., Skała, A. (2018). Polskie startupy. Raport 2018. Warszawa: Fundacja Startup Polska.
3.Brzozowska, K. (2008). Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty. Warszawa: CeDeWu.
4.Innova, ZARR S.A. (2018). Study Maping on Westpomeranian Startups and Scaleups. Rome: Westpomeranian ICT Start-Up Hub.
5.Kornasiewicz, A. (2004). Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
6.Pluskota, P. (2011). Finansowanie inwestycji. W: J. Perenc, J. Hołub-Iwan (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm (s. 81). Warszawa: C.H. Beck.
7.Teare, G. (red.) (2018). Tech Startup M&A. San Francisco: Mind the Bridge.
8.Zasępa, P. (2010). Venture Capital. Sposoby dezinwestycji. Warszawa: CeDeWu.