Search

Result: Found records: 25.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – szansa dla młodych przedsiębiorców
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
2. Rola marketingu w budowie start-upu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
3. Czynniki determinujące przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
4. Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim – zakres i uwarunkowania
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
5. Problemy rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej na polskiej wsi (przypadek rolniczej gminy Łowicz)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
6. Wpływ grupy zakupowej na konkurencyjność przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
7. Existenzgründungen und ihre finanzierungsmöglichkeiten in Deutschland
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
8. Analiza form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście przedsiębiorstw sektora przemysłów kreatywnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
9. Modele biznesu w internecie w kontekście Sharing Economy i Open Government Data
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
10. Wsparcie merytoryczne zarządzania w programie pomocy młodym przedsiębiorcom
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
11. Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
12. The economic outlook for entrepreneurial women and women-owned enterprises in the U.S. and Poland
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
13. Projektowanie modeli biznesu przedsiębiorstw kolejowych w aspekcie założeń rozsądnego zysku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
14. Znaczenie barier popytowych i podażowych w działalności nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
15. Ewolucja i monitoring programów inkubacji - doświadczenia zagraniczne i polskie
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
16. Trendy wspierające innowacyjne modele biznesu – zbieranie i porządkowanie bibliografii
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
17. Korporacyjne fundusze wysokiego ryzyka – istota i propozycja typologii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
18. Crowdfunding jako innowacyjny instrument zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej w sektorze MŚP
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Go to
19. Zarządzenie różnorodnością wiekową w procesie różnicowania ofert rozwojowych dla pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
20. Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu start-upów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
21. Different aspects of women’s participation in self-employment with particular reference to the costs
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
22. Financial obstacles for new enterprises: industry differences and the dynamic of changes
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
23. Academic entrepreneurship – the role of academic business incubators in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
24. Perspektywy rozwoju ekosystemu start-upowego w województwie zachodniopomorskim w świetle europejskich trendów
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Go to
25. Źródła finansowania start-upów w Niemczech
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Go to
Page