Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.32-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 32 2017
The economic outlook for entrepreneurial women and women-owned enterprises in the U.S. and Poland

Authors: Robert Rumiński
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: women entrepreneurship women-owned enterprises USA Poland
Data publikacji całości:2017
Page range:11 (147-157)
Klasyfikacja JEL: L26 M13 M21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Stany Zjednoczone są niekwestionowaną kolebkę przedsiębiorczości oraz small businessu. W populacji przedsiębiorców oraz właścicieli małych firm znaczną część stanowią kobiety. W niniejszym artykule omówiono kwestie rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet w USA oraz w Polsce oraz prowadzonych przez nie przedsiębiorstw. Poruszono zagadnienia związane ze wzrostem gospodarczym, dostępem do źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz perspektywami rozwoju firm będących własnością kobiet. Oprócz profilu sektorowego, zidentyfikowano najważniejsze bariery rozwoju firm oraz elementy ekosystemu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet (podejście holistyczne).
Download file

Article file

Bibliography

1.Beesley, C. (2016). Women Business Owners – How to Expand Your Sources of Capital and Get Outside Financing. Retrived from: https:/www.sba.gov/blogs/women-business-owners-how-expand-your-sources-capital-and-get-outside-financing (June 22, 2016).
2.Borowska, A. (2013). Determinants and barriers of women entrepreneurship in Poland. Ekonomia i Zarządzanie, 3(5), 152–162.
3.Business Women Speak Out On the Issues (2015). National Survey of Women Business Owners on Top Issues, Study Design and Analysis Support Contributed by AllPoints Research. USA, 8.
4.Census Bureau Reports 2015, Release Number: CB15-209. Retrived from: www.census.gov/newsroom/press-releases/2015/cb15-209.html.
5.Dziedzic, M. (2017). Entrepreneurship in Poland. Retrived from: www.think.wsiz.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2014/10/03-THINK-Dziedzic-Przedsiebiorczosc-w-Polsce.pdf (30.04.2017).
6.Entrepreneurial Ecosystems and Their Service of Women Entrepreneurs prepared for The National Women’s Business Council (2017). Solicitation Number SBAHQ-15-M-0166.
7.Greenberg, J., Mollick, E.R. (2017). Activist Choice Homophily and the Crowdfunding of Female Founders. Administrative Science Quarterly, 62.
8.Problem: Women Entrepreneurs Need Greater Access to Capital (2017). National Women’s Business Council. Retrived from: www.nwbc.gov/sites/default/files/Access%20to%20Capital%20Fact%20Sheet.pdf.
9.Research by the Global Initiative for Women’s Entrepreneurship Research (2013). (GIWER) at Babson College. Retrived from: www.babson.edu/news-events/babson-news/Pages/131218-giwer-established-at-babson-college.aspx.
10.Szepelska, A. (2013). Entrepreneurship of women on the background of the development of small and medium enterprises in Podlaskie region. Ekonomia i Zarządzanie, 2, 139–151.
11.Tarnawa, A., Węcławska, D., Zbierowski, P. Bratnicki, M. (2012). Report based on the Global Entrepreneurship Monitor – Poland. Retrieved from: www.parp.gov.pl/files/74/81/626/17976.pdf (10.05.2017).
12.U.S. Census Bureau (1976). Women-Owned Businesses. 1972. U.S. Department of Commerce. Economics and Statistics Administration.
13.Women Entrepreneurs Summit Series Report (2017). U.S. Small Business Administration. Retrived from: www.sba.gov/sites/default/files/resources_article/Womens%20Entrepreneurs%20Summit%20Series%20FINAL.pdf.
14.Women Fueling Post-Recession Business Startup Activity (2016). Retrieved from: www.womenable.com/70/the-state-of-women-owned-businesses-in-the-u.s.:-2016.
15.Women-owned businesses carving a new American business landscape (2014). The Center for Women in Business (CWB). The U.S. Chamber of Commerce Foundation (USCCF) USA. 4.
16.www.data.oecd.org (April 2017).
17.21st Century Barriers to Women’s Entrepreneurship (2014). Majority Report of the U.S. Senate Committee on Small Business and Entrepreneurship. Revised Edition v. 1, 4.
18.2013 Annual Report, National Women's Business Council, Review of FY2012 Results and Presentation of FY2013 Recommendations.
19.2015 Annual Report 10 Million Strong. The Tipping Point For Women’s Entrepreneurship. National Women’s Business Council. Washington. D.C., 1.