Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Editorial board

Chief Editor

Assoc. Prof. Ireneusz Jaźwiński, PhD Hab.

 

 

 

Scientific Board

Prof. dr hab. Eberhard Drechsel - Wirtshaftsberater BVW, Berlin, Niemcy
Prof. US dr hab. Wojciech Drożdż - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Beata Filipiak - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Stanisław Flejterski - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Prof. dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel - Uniwersytet Gdański
Prof. zw dr hab. Mirosława Klamut - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab., dr h.c. Wojciech Kosiedowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Ercan Ozen - Usak University (Turcja)
Prof. zw. dr hab. Irena Pietrzyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski - Uniwersytet Szczeciński
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Stępiński - Uniwersytet Szczeciński
Prof. zw. dr hab. Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. US dr hab. Beata Świecka - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Max Urchs - EBS, Wiesbaden, Niemcy
Prof. dr hab. Hermann Witte - University of Applied Sciences, Osnabrück, Niemcy
Prof. zw. dr hab. Edward Włodarczyk - Uniwersytet Szczeciński

Publisher

Szczecin University Press