Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Review process

Reviewers 2015

1. prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2. dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3. prof. ZUT dr hab. inż. Irena Łacka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

4. prof. dr hab. Wiesław Musiał – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

5. prof. dr hab. Bogusław Sawicki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. prof. dr hab. Jan Sikora – Uniwerstytet Ekonomiczny w Poznaniu

7. prof. ZUT dr hab. Teodor Skotarczak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

8. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

9. prof. dr hab. Janusz Soboń – Akademia Morska w Szczecinie

10. prof. dr hab. inż. Grzegorz Spychalski – Politechnika Koszalińska

11. dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT – Zachodniopmorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12. dr hab. Alina Zajadacz – Uniwersytet Adama  Mickiewicza w Poznaniu