Search

Result: Found records: 35.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEJ DETERMINANTY W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
2. EKOLOGICZNE ASPEKTY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
3. "Business case" activities in aviation. Evidence from research at Katowice Airport
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
4. Multi-channel opportunity management ‒ an exploratory research on the example of tourist industry
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
5. Rachunek TDABC w logistyce zaopatrzenia usług budowlanych - negatywne skutki wdrożenia
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
6. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
7. Znaczenie innowacji społecznych w tworzeniu wartości dodanej dla społeczeństwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
8. Relacje między innowacyjnością i konkurencyjnością w małych innowacyjnych firmach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
9. Modele biznesu w internecie w kontekście Sharing Economy i Open Government Data
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
10. Sprzedaż elektroniczna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
11. Knowledge mobility and appropriability in the context of value co-creation
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
12. Korzyści skali związane z wielkością statku morskiego do przewozy ładunków suchych masowych i kontenerów
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
13. Wpływ niepewności i nieprzewidywalności na procesy logistyczne
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
14. Current issues in family business management
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
15. Dylematy oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka biznesowego mikroprzedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
16. Analiza porównywalności transakcji w dokumentacji cen transferowych a możliwości jej przeprowadzenia przez przedsiębiorcę
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
17. Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości. Samoocena pracowników działów finansowo-księgowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
18. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jako wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
19. The economic outlook for entrepreneurial women and women-owned enterprises in the U.S. and Poland
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
20. Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
21. Rodzaje Big Data i ich wykorzystywanie w strategiach marketingowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
22. Projekt ogólnopolskiego badania rynkowego dotyczącego wykorzystania koncepcji CRM w sektorze MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
23. Kreowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach usługowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
24. Corporate social responsibility in gastronomy business in Poland on selected example
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
25. Motywy wprowadzania nowych pozycji asortymentowych w podmiotach handlu detalicznego żywnością
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
26. Open data business model: innowacyjne aspekty projektowania modeli biznesu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
27. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w zarządzaniu telepracą
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
28. Finanzierungstrends mittelständischer Konzerne auf Basis der Konzernrechnungslegung – eine kritische Analyse am Beispiel der Region Osnabrück
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Go to
29. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe a małe i średnie przedsiębiorstwa – wzajemne interakcje
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Go to
30. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – przyczyny, specyfika, skutki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
31. Incentive risk in service companies. Theoretical approach
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
32. TRENDY W GOSPODARCE KRAKOWA W LATACH 2015–2017
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
33. DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW UNIJNYCH Z PERSPEKTYWY MSP WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
34. Elektroniczne platformy handlowe na polskim rynku B2B
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
35. Modele polityki turystycznej jako stymulator rozwoju sektora turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
Page