Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-19
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4 (36) 2016
Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
(The Risk Management in the Aspect of Supply Chain)

Authors: Justyna Maria Myszak
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Mariusz Sowa
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: supply chain supply chain management risk logistics
Data publikacji całości:2016
Page range:8 (185-192)
Klasyfikacja JEL: M21 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article is trying to draw the issues of risk management in the supply chain, its essence, classification and relationship between supply chain management and risk management. In addition, article applies risk criteria in the supply chain, with examples of risks that may occur between the participants. Identification of the risk level allows to define areas which should be carefully analyzed by organizations. The risk management process brings measurable benefits, but it is only possible when the factors affecting on the supply chain had been identified before.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bugdol, M., Jedynak, P. (2012). Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko. Gliwice: Helion.
2.Christopher, M. (2000). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług. Warszawa: Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego.
3.Ciesielski, M. (red.). (2009). Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Warszawa: PWE.
4.Gaschi-Uciecha, A. (2014). Istota ryzyka w procesach logistycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 70, 119–129.
5.Harrison, A., van Hoek, R. (2010). Zarządzanie logistyką. Warszawa: PWE.
6.http://lean-management.pl (27.09.2016).
7.Kaczmarek, T.T. (2008). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
8.Kot, S., Starostka-Patyk A., Krzywda, D. (2009). Zarządzanie łańcuchami dostaw. Częstochowa: Wyd. WWZPCz.
9.Kulińska, E. (2007). Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw. Logistyka, 1, 18–21.
10.Kwieciński, M. (2012). Procesowe i systemowe ujęcie procesu zarządzania bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2, 57–64.
11.Kisperska-Moroń, D. Krzyżaniak, S. (red.). (2009). Logistyka. Poznań: Biblioteka Logistyka.
12.Małyszek, E. (2015). Wybrane aspekty ryzyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 914–925). T. 1. Opole: PTZP.
13.Ozga, P. (2012). Strategiczne podejście do zarządzania ryzykiem. Wieża kontroli łańcucha dostaw. Pobrane z: www.log24.pl (24.09.2016).
14.Rowe, A. (1997). An Anatomy of Risk. New York: Krieger Publishing Company.
15.Sankowska, A. (2011). Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna. Warszawa: Difin.
16.Tkaczyk, T.P. (1995). Ryzyko gospodarowania a strategie konkurencji. Przyczynek do teorii konkurencji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza AGH.
17.www.eurologistics.pl (27.09.2016).
18.Zdanowski, M. (2000). Zarządzanie ryzykiem. Próba opisania procedur i określenia obszarów działalności badawczej. Zarządzanie Ryzykiem, 1, 8.