Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Scientific Council

prof. dr hab. Ursula Braun-Moser (professor emeritus)
prof. dr hab. Jan Burnewicz (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Marek Ciesielski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr Michael R. Crum (Iowa State University)
prof. dr Peter Faller (Wirtschafts Universität Wien)
prof. dr ing. Jozef Gnap (Žilinska Univerzita)
prof. dr hab. Heiner Hautau (Institut für Stadt- und Raumplanung, Bremen)
prof. dr hab. Bogusław Liberadzki (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie)
prof. dr hab. Józef Perenc (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr Franko Rotim (Akademija Tehničkih Znanosti Hrvatske)

Editorial Staff / Office

Scientific Editor:
Associate professor Tomasz Kwarciński


Thematic Editor:
Associate professor Krzysztof Wesołowski – transportation law


Statistical Editor:
Dr. Rafał Czyżycki
Dr. Elżbieta Szaruga


Secretary of the issue:
Sylwia Kowalska, MsC

Publisher

Szczecin University Press