Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

About Us

Address of the Editorial Office:

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania (Faculty of Economics, Finance and Management)
Uniwersytet Szczeciński (University of Szczecin)

Cukrowa 8

71-004 Szczecin

Poland

Address of the Publishing House:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego [Scientific Publishing House of the Szczecin University]

Adama Mickiewicza 66

71-101 Szczecin

Poland