Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-34
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/2 2017
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jako wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstw
(Conducting research and development works as an indicator of innovation enterprises)

Authors: Agnieszka Zielińska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Keywords: Research and Development Center R&D European Union funds fi nance company
Year of publication:2017
Page range:12 (395-406)
Klasyfikacja JEL: M21 O23 O32 O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article describes the research and development work, carried out by companies in several aspects. First, reference is made to the legal acts which defi ne the R & D, determine the types of work and their scope. Next, reference is made to the concept of Research and Development Centre. In business, this approach is used much more frequently and more widely than in formal and legal areas. Part of the analysis devoted to the current distribution of European Union funds earmarked for the creation and development of infrastructure CBR. There is an emphasis on a big impact of these measures on the current situation, refl ection of those can be seen in the statistical data. The fi nal aspect of the article is about causes and effects of decisions on the implementation of R&D and their impact on the company behaviour.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bolonek, R. (2016). Rozwój gospodarczy Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo-rozwojowego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46 (2), 269–288.
2.Borowiecki, R., Kusio, T. (2016). Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP. Organizacja i Kierowanie, 3, 11–24.
3.Opłacalność inwestowania w badania i rozwój (2015). Raport opracowany przez ekspertów PwC przy współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Warszawa.
4.Podwysocka, A. (2015). Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce w latach 2000–2012 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42 (1), 9–20.
5.Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2015). Warszawa.
6.Ustawa z dnia 25 września 2015o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności opracowana na podstawie Dz.U. 2015, poz. 14767, 2016, poz. 1311.
7.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dz.U. nr 96, poz. 615.
8.Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dz.U. 2015, poz. 1710.
9.Wojnicka-Sycz, E. (2016). Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna przedsiębiorstw jako czynnik sukcesu na rynkach zagranicznych. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 14 (2, cz. 1), 471–481.