Search

Result: Found records: 46.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. W KWESTII PROBLEMÓW Z POMIAREM INNOWACYJNOŚCI GOSPODAREK
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
3. Ocena efektywności wydatkowania środków w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wspieranie mikroprzedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
4. The airline industry in 2050
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
5. Myślenie projektowe w kreowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości technologicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
6. Pomiar stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Balanced Scorecard
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
7. Innowacyjność polskiej gospodarki – stan i perspektywy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
8. Ewolucyjne czy rewolucyjne – które podejście jest skuteczniejsze w rozwoju procesu innowacji?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
9. Ochrona wynalazku w procesie zarządzania działalnością badawczo-rozwojową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
10. Wsparcie teleinformatyczne systemu informacji logistycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
11. Marketing innowacyjny e-usług
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
12. Współpraca organizacyjna niezależnych podmiotów w sieci – rozwiązanie dla sprzedaży XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
13. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jako wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
14. Pojazdy elektryczne jako rozproszone magazyny energii - potencjał magazynowania energii w kontekście rozwoju elektromobilności
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
15. Accelerators as a Tool to Support Startup Ventures: Assessing Their Performance and Success Factors. Literature Review
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
16. Perspektywy rozwoju zarzadzania procesowego wspomaganego przez wybrane narzędzia IT
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
17. Wpływ wielkości i własności przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przemysłu w województwie śląskim - ujęcie ewolucyjne
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
18. Kształtowanie działalności komunikacyjnej ośrodków transferu technlogii - dobre praktyki z zagranicy
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
19. Ewolucja i monitoring programów inkubacji - doświadczenia zagraniczne i polskie
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
20. Instytucje finansujące a aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie lubuskim i dolnośląskim
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
21. Trendy wspierające innowacyjne modele biznesu – zbieranie i porządkowanie bibliografii
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
22. Włączenie konsumentów w proces rozwoju innowacji produktowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
23. Increasing the level of educational services quality in higher education
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
24. Wykorzystanie big data w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
25. How to engage customer in co-creation of innovation? Implications for marketing activity
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
26. Marki operatorów logistycznych w ocenie studentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
27. Kartele i patenty a nakłady badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
28. Szacowanie ważności kryteriów oceny ryzyka projektów innowacyjnych z wykorzystaniem entropii Shannon’a
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
29. Marketing innovation in the modern distribution channel with use of own brand
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
30. Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywny transfer technologii w województwie wielkopolskim w latach 2014–2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
31. Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w sektorze IT – studium przypadku SISMS Sp. z o.o.
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
32. Badania patentowe w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
33. Role of Marketing Research in Acquiring Knowledge for Data-Driven Management
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
34. THE IMPORTANCE OF PRODUCTIVITY OF PROCESSES IN OVERCOMING THE EFFECTS OF THE ECONOMIC CRISIS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
35. ESI IN THE SUPPLY CHAIN OF MODULAR PRODUCTS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
36. Nowoczesne technologie i ich wpływ na działalność logistyczną w tworzeniu łańcucha wartości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
37. Otwartość innowacyjna polskich podmiotów typu start-up. Wyniki badań pilotażowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
38. The security of personal data protection in the Polish information society – selected aspects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
39. Sprout of e-enterprises stimulated by public support
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
40. Facilitated workshops and the Focus Group as a way to gain opinions and formatting a new product with the Z generation
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
41. Business Intelligence systems in SMEs
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
42. Analysis of investment state support for the electric vehicles sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
43. Źródła pozyskiwania innowacji a strategie innowacyjne przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
44. Innowacyjne firmy typu start-up jako przedmiot badań z zakresu nowej sieciowej gospodarki. Klasyfikacja problemów analizy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
45. Cyfryzacja jako innowacyjna perspektywa rozwoju Polski na tle Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
46. Korzyści ze współpracy między jednostkami ze sfery nauki i biznesu – przegląd literatury
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page