Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 126 (2) 2017
Marketing innowacyjny e-usług
(Innovative marketing e-commerce - tracking customer preferences)

Authors: Zbigniew Chłopek
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: e-commerce Big Data analytisc Payever
Data publikacji całości:2017
Page range:8 (37-44)
Klasyfikacja JEL: M39 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The base of article is to show how big changes are made in last two decades in ways of conununicate with client. The institute of traditional marketing need to be totally transform and adapted to new reality. Success of company is to predict customer needs. Nowadays internet and social media are place where "conversation" take place. Analysis of this area is require to company development.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bliźniuk, G., Szafrański, B. (red.). (2006). Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów informa-tycznych administracji publicznej. Katowice: Polskie Wydawnictwo Informatyczne, Od¬dzial Górnośląski, s. 11.
2.Budziewicz-Guźlecka, A (2013). Informacja i wiedza czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw.
3.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, !04 (1).
4.Czaplewski, M., Maziarz, W.M., Windekilde, I. (2006). Marketing usług telekomunikacyjnych.
5.Szczecin: Economicus.
6.Drab-Kurowska, A (2013). Polityka konkurencji na rynku e-conunerce. Zeszyty Naukowe Uni-wersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 104 (1), 501-511. http://rynekinformacji.pl/big-data-metoda-analizy-danych/ (12. 02.2017). http://stat.gov.pl/statystykamiedzynarodowa/instytucjeorganizacjemiedzynarodowe/ess-eurostat/wizja-europejskiego-systemu-statystycznego-do-roku-2020/projekty-wizji-ess2020/bigd,2,1.html- (15.02.2017).
7.http://unima2000.pl/big-data/ (13.02.2017).
8.http://unima2000.pl/big-data/?gclid=CL uevqD 1 jNI CFSczOwodmIAJ o A ( 11. 02.2017). http://www.aldricharchive.com/biography.html (12. 02.2017). http://www.gartner.com/technology/home.jsp - oficjalna strona internetowa przedsiębiorstwa
9.analityczno-doradczego GARTNER (10.02.2017). http://www.karierawfinansach.pl/przewodnik/2015/zawody-przyszlosci/analityk-big-data (11.02.2017).
10.https://getpayever.com/ (15.02.2017). https://payever.de/wp-content/uploads/sites/2/2015/1 O/PRESS-REALEASE-P A YEVER¬HTGF. pdf (15.02.2017).
11.https://www.web.gov.pl/wiedza/587 _ 4420.html (13.02.2017).