Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 126 (2) 2017

Year of publication:2017

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Możliwości wykorzystania technologii BlockChain w biznesie


(Possibilities of making the most of the blockchain techology in business)
5 (9-13) Rafał Boniecki, Józef Rawłuszko More
2.

Znaczenie cyfryzacji dla inkluzji finansowej na przykładzie Polski


(Meaning of the digitization for the financial inclusion on the example of Poland)
11 (15-25) Jacek Buko More
3.

Komunikowanie wizualne danych pozafinansowych w spółkach sektora energetycznego


(Visual communication of non-financial data in companies from the energy sector)
9 (27-35) Katarzyna Ciach More
4.

Marketing innowacyjny e-usług


(Innovative marketing e-commerce - tracking customer preferences)
8 (37-44) Zbigniew Chłopek More
5.

Chmura obliczeniowa - możliwości wdrożenia w kontekście użycia popularnych platform


(Cloud computing- possibility of implementation in the context of use popular platform)
9 (45-53) Patryk Dobrosiński, Łukasz Zakonnik More
6.

Technologie informacyjno-komunikacyjne oferowane w publicznej chmurze obliczeniowej w działalności organizacji wirtualnych


(Information and communication technologies offered in public cloud in the business activity of virtual organizations)
10 (55-64) Damian Dziembek More
7.

E-services in Poland - selected research findings

8 (65-72) Piotr Gutowski More
8.

Poprawa jakości specyfikacji wymagań za pomocą przykładów


(Improve the quality of requirements specification through specification by example)
10 (73-82) Grażyna Hołodnik-Janczura More
9.

Agregatory wiadomości - remedium na przeładowanie informacyjne?


(News aggregators - a remedy for the information overload?)
10 (83-92) Andrzej Kobyliński More
10.

Bezpieczeństwo danych osobowych a ryzyko korzystania z publicznej chmury obliczeniowej na przykładzie Microsoft Office 365


(Risks associated with the use of public cloud based on the microsoft office 365 example)
12 (93-104) Marcin Krysiński, Przemysław Miller, Anna Pamuła More
11.

Bitcoin i inne kryptowaluty - dokąd zmierzają?


(Bitcoin and other cryptocurrencies where are theygoing?)
9 (105-113) Jerzy Kubasik More
12.

Sprzedaż elektroniczna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej


(Electronic sale of enterprises in the european union)
9 (115-123) Ewa Prałat More
13.

Wyzwania bezpieczeństwa danych i usług w modelu cloud computing


(The challenges of data and services security in the cloud computing model)
10 (125-134) Artur Rot More
14.

Knowledge mobility and appropriability in the context of value co-creation

9 (135-143) Włodzimierz Rudny More
15.

Koncepcja internetowej platformy wymiany wiedzy dla menedżerów atrakcji turystycznych


(Concept of a web platform for knowledge exchange among tourist attraction managers)
8 (145-152) Jakub Swacha More
16.

Text mining of articles in an issue of the journal „Economics and Computer Science" dedicated on the DIMBI project

7 (153-159) Julian Vasilev, Nataliya Marinova More
17.

Kontrola rodzicielska młodzieży online w obszarze wykorzystywania nowoczesnych środków komunikacji


(Parental control youth on-line in the modern means of communication)
12 (161-172) Katarzyna Warzecha, Andrzej Wójcik More
18.

Doświadczanie agresji słownej w cyberprzrestrzeni wśród cyfrowych tubylców


(Experiencing hate speech among digital natives)
9 (175-183) Marta R.Jabłońska More
19.

Problem przestępczości elektronicznej


(Problem of electronic crime)
10 (185-194) Renata Jedlińska More
20.

The issue of digital divide in rural areas of the European Union

10 (195-204) Joanna Kos-Łabędowicz More
21.

Zagrożenia typu Distributed Denial of Service jako przykład ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w internecie


(Ddos related risks, example of the risks associated with doing business on the internet)
14 (205-218) Marcin Krysiński, Przemysław Miller, Anna Pamuła More
22.

Nowe technologie informacyjne a rozwój przestępczości elektronicznej


(New information technologies and the development ofe-crime)
11 (219-229) Teresa Mendyk-Krajewska, Zygmunt Mazur, Hanna Mazur More
23.

Zarządzanie prywatnością w internecie - wybrane problemy metodologiczne


(Online privacy management- selected methodological issues)
9 (231-239) Malwina Popiołek, Jędrzej Wieczorkowski More
24.

Problemy prania brudnych pieniędzy


(Problems of money laundering)
8 (241-248) Kamila Schneider More
25.

Wyzwania i zagrożenia bezpiecznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego


(Challenges and threats of information society development safety)
10 (249-258) Piotr Sienkiewicz More
26.

Wykorzystanie e-usług - społeczne potrzeby i ograniczenia


(E-servieces in use - social needs and barriers)
9 (259-267) Anna Stolarczyk More
27.

Rola i znaczenie serwisów internetowych dla osób z dysfunkcją wzroku


(The role and importance of internet services for people with visual disability)
7 (269-275) Czesław Ślusarczyk More
28.

Społeczna kontrola rozwoju naukowo-technologicznego społeczeństwa informacyjnego


(Social control development of scientific and technological information society)
8 (277-284) Halina Świeboda More
29.

Możliwości wykorzystania analizy sentymentu w procesach prosumenckich


(Possibilities of using sentiment analysis in prosumption processes)
10 (285-294) Tomasz Turek More
30.

Wybrane skutki niedoboru uwagi i nadużywania ICT


(Some efects of the attention deficiency and overusing the ict)
9 (295-303) Aleksander Z. Wassilew More
31.

Wielowymiarowa analiza mediów społecznościowych


(Multidimentional social media analysis)
9 (305-313) Wiesław Wolny More
32.

Media społecznościowe w komunikacji sieci komórkowych


(Social media in communication of mobile operators)
10 (315-324) Mariusz Woźniakowski More
33.

Rozwój systemów informatycznych jednostek publicznych


(Maintenance and development of it systems with emphasis on public service systems)
11 (327-337) Grzegorz Dydkowski, Barbara Kos More
34.

E-wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych jako przykład rozwoju nowych technologii w sferze publicznej


(E-justice in civil cases as an example of the development of new technologies in the public area)
11 (339-349) Kinga Flaga-Gieruszyńska More
35.

Wybrane zagadnienia prawne elektronicznej dokumentacji medycznej


(Electronic health records (ehr)- selected legal issues)
10 (351-360) Aleksandra Klich More
36.

Wsparcie merytoryczne zarządzania w programie pomocy młodym przedsiębiorcom


(Factual support in the field of management in support program for young entrepreneurs)
10 (361-370) Karol Kuczera More
37.

Ryzyko w sektorze publicznym w kontekście zintegrowanej informatyzacji


(Public sector risk in the context of integrated computerization)
14 (371-384) Zygmunt Mazur, Hanna Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska More
38.

E-administracja w Polsce - jak daleko do osiągnięcia poziomu UE


(E-administration in Poland - how far is it to reach the level of UE)
12 (385-396) Dorota Oniszczuk, Marcin Rafalski More
39.

Obserwacja wykorzystania cyfrowych i tradycyjnych źródeł informacji na zajęciach przez studentów


(Observation of the use of digital and traditional information sources in classes by students)
9 (397-405) Przemysław Polak More
40.

Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa


(It competencies of public administration - the serious barrier to the implementation of integrated computerization program of the state)
9 (407-415) Stefan Rozmus More
41.

Tendencje rozwojowe narzędzi e-learningowych w szkolnictwie wyższym


(Trends and development ofe-learning tools in higher education)
10 (417-426) Adam Stecyk More
42.

Elektroniczne usługi pocztowe świadczone przez operatorów wyznaczonych w krajach U E. Stan zaawansowania według wskaźników U PU


(Electronic postal services provided by designated operators in the eu, according to upu indicators)
11 (427-437) Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak More
43.

The Formation of the Brand of a Faculty on the Internet (on the example of the Department of Marketing and Advertising, the School of International Business, Omsk State University named after F.M. Dostoevsky)

6 (439-444) Alexandra Vereteno, Mikhail Freze More