Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Editor in Chief

Editor in Chief - Grażyna Rosa, University of Szczecin

 

Scientific Editor

Scientific Editors: Krystyna Brzozowska, Anna Drab- Kurowska, Agnieszka Budziewicz, Marta Mańkowska, Piotr Szczypa, Beta Sadowska, University of Szczecin

 

Statistical Editor: Kamila Bednarz-Okrzyńska, University of Szczecin

 

Scientific board:

Frank Fichert – Fachhochschule Worms

Anders Henten – Aalborg Universitet København

Bernard F. Kubiak – University of Gdansk

Stanisław Owsiak – Cracow University of Economics

Knud Erik Skouby – Aalborg Universitet København

Christian Wey – Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Publisher

Szczecin University Press