Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Reviewers

Reviewers cooperating with EPU in years of 2017

 

Agnieszka Alińska -  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Anna Bera- Uniwersytet Szczeciński

Krystyna Brzozowska - Uniwersytet Szczeciński

Dorota Burzyńska -  Uniwersytet Łódzki

Ceslovas Christiauskas - Kaunas University of Technology

Ernest Czermański- Uniwersytet Gdański

Marek Grzybowski - Akademia Morska w Gdynii

Malgorzata Hybka -  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bogusław Kaczmarek - Uniwersytet Łódzki

Barbara Kos - Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Izabela Kotowska - Akademia Morska w Szczecinie

Paweł Kowalik -  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Monika Łada – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Bartłomiej Nita  - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Henning Olesen  - Aalborg University Copenhagen

Mykhaylo Ya. Postan - Одеський Національний Морський Університет (Odeski Narodowy Uniwersytet Morski)

Włodzimierz Rudny - Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Piotr Sienkiewicz - Akademia Obrony Narodowej

Knud Erik Skouby - Aalborg University Copenhagen

Piotr Szczypa - Uniwersytet Szczeciński

Reza Tadayoni - Aalborg University Copenhagen

Jerzy Wronka - Uniwersytet Szczeciński

Iwona Windekilde  - Aalborg University Copenhagen

Stanisława Zamkowska - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 

Reviewers cooperating with EPU in years of 2016

Agnieszka Alińska -  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Krystyna Brzozowska - Uniwersytet Szczeciński
Ceslovas Christiauskas - Kaunas University of Technology
Marek Grzybowski - Akademia Morska w Gdynii
Dr hab. Malgorzata Hybka -  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bogusław Kaczmarek - Uniwersytet Łódzki
Barbara Kos - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Izabela Kotowska - Akademia Morska w Szczecinie
Henning Olesen  - Aalborg University Copenhagen
Mykhaylo Ya. Postan - Одеський Національний Морський Університет (Odeski Narodowy Uniwersytet Morski)
Włodzimierz Rudny - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Piotr Sienkiewicz - Akademia Obrony Narodowej
Reza Tadayoni - Aalborg University Copenhagen
Jerzy Wronka - Uniwersytet Szczeciński
Stanisława Zamkowska - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 

Reviewers cooperating with EPU (in years of 2013, 2014, 2015):


Krzysztof Adamowicz – Poznań University of Life Sciences

Agnieszka Alińska – Warsaw School of Economics

Anna Bera – University of Szczecin

Krystyna Brzozowska – University of Szczecin

Halina Buk – Katowice University of Economics

Ceslovas Christiauskas – Kaunas University of Technology

Marek Grzybowski – Gdynia Maritime University

Władysław Janasz – University of Szczecin

Andrzej Jasiński – University of Warsaw

Maria Jastrzębska – University of Gdansk

Lilianna Jodkowska – Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin

Bogusław Kaczmarek – University of Lodz

Barbara Kos – Katowice University of Economics

Izabela Kotowska – Szczecin Maritime University

Monika Łada – AGH University of Science and Technology

Teresa Łuczka – Poznan University of Technology

Gabriela Łukasik – Katowice University of Economics

Mykhaylo Ya. Postan – Odessa National Mechnickov University

Piotr Niedzielski – University of Szczecin

Bartłomiej Nita – Wroclaw University of Economics

Marzanna Poniatowicz – University of Bialystok

Krystyna Poznańska – Warsaw School of Economics

Włodzimierz Rudny – Katowice University of Economics

Piotr Sienkiewicz – National Defense University

Edward Stawasz – University of Lodz

Krzysztof Surówka – Cracow University of Economics

Piotr Szczypa – University of Szczecin

Halyna Vasylewska – Ternopil National Economic University

Jerzy Wronka – University of Szczecin

Stanisława Zamkowska – Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

Danuta Zawadzka – Koszalin University of Technology