Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-25
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/3 2017
Ochrona wynalazku w procesie zarządzania działalnością badawczo-rozwojową
(Protection of the invention in the process of managing R&D activity)

Authors: Joanna Wiśniewska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: invention intellectual property R&D
Year of publication:2017
Page range:12 (307-318)
Klasyfikacja JEL: O32 O34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

It is obvious that to maintain a competitive advantage, enterprises must create and implement innovations. It means the necessity to engage in research and development (R&D). As the invention has the greatest potential for innovation become today one of the most valuable assets and it is why the problem of invention’s protection is so important. The aim of the article is to analyse the role and use of patent protection in the process of managing R&D activity.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chesbrough, H.W. (2003). Open innovation. The new imperative for creating and profiting from technology. Boston Mass.: Harvard Business School Press.
2.Kotarba, W. (2006). Strategie ochrony wiedzy. W: W. Kotarba (red.), Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji (s. 209–221). Warszawa: PWE.
3.Kozioł-Nadolna, K. (2011). Powiązania sieciowe przedsiębiorstw. Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse”, 7 (1), 67–78.
4.Krupski, R. (2014). Innowacje wartości i innowacje otwarte w kontekstach odpowiednich dla nich strategii. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 30, 7–16.
5.Ritala, P., Olander, H., Michailova, S., Husted, K. (2015). Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation performance: an empirical study. Technovation, 35 (1), 22–31.
6.Roussel, P.A., Saad, K.N., Erickson, T. (1991). Third generation R&D. Managing the Link to Corporate Strategy. Boston: Harvard Business Press.
7.Szopik-Depczyńska, K. (2012). Sfera badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (s. 111–137). Warszawa: Difin.
8.Schubert, T. (2016). Infringement of intellectual property in innovation partnership. R&D Management, 46 (2), 596–611.
9.Tidd, J. (2006). A Review of Innovation Models. Discussion Paper 1. London: Tanaka Business School, Imperial College London.
10.The Economist Intelligence Unit Report (2007). Sharing the Idea: the Emergence of Global Innovation Networks. London.
11.Wiśniewska, J. (2016). Aktywność patentowa w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. W: J. Kaczmarek, P. Litwa (red.), Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu (s. 261–273). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.