Search

Result: Found records: 7.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Innowacje a internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
2. Ochrona wynalazku w procesie zarządzania działalnością badawczo-rozwojową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
3. System patentowy w procesie innowacyjnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
4. Badania patentowe w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
5. Zarządzanie talentami jako komponent innowacyjnej kultury organizacji przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
6. Wycena kapitału społecznego w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
7. Inconsistencies in Himma's Intellectual Property Theory
(Analiza i Egzystencja)
63 (2023) 2023 Go to
Page