Search

Result: Found records: 1471 (record limit: 100, number of pages: 15).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Spółka cywilna jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt II UZ 34/14
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Go to
2. Ein Rückblick auf die internationale Konferenz „Phrasenstrukturen und interpretationen im Gebrauch“ aus der Reihe „Linguistische Treffen in Wrocław“, 25–27. September 2014
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
3. Konflikt ról rodzinnych i zawodowych a poczucie satysfakcji z życia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2015 2015 Go to
4. Przemoc symboliczna w rehabilitacji osób autystycznych
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2015 2015 Go to
5. Stereotyp Amerykanina: preferencja określonych wartości a społeczne spostrzeganie cudzoziemca
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Go to
6. Partnerstwa transgraniczne – udział instytucji w inicjowaniu sieci społecznych (na przykładzie Euroregionu Sprewa–Nysa–Bóbr)
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Go to
7. Post-transplant Metabolic Syndrome (PTMS) after Liver Transplantation –Review of the Literature
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
8. Subjective vs Objective Evaluation of Knee Stability in Patients before and after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
9. Good scientific practice and ethical principles in scientific research and higher education
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 1, No. 1/2013 2013 Go to
10. Exercise Training-Induced Changes in Inflammatory Mediators and Heat Shock Proteins in Canoeists
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
11. Wstęp
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2015 2015 Go to
12. HEINRICH GEORGE (1893–1946): MIĘDZY SZTUKĄ A POLITYKĄ
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2015 2015 Go to
13. New data on Trombidia (Acari: Prostigmata: Parasitengona) in protected areas in Lubuskie Province (Western PoLand)
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
14. Komunikacja w koncepcji marketingu 3.0 przez pryzmat sektora MSP w świetle badania własnego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
15. Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
16. Ceny usług komunikacji miejskiej jako element konkurencyjności na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
17. Zachowania konsumentów na rynku markowej odzieży
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
18. Zachowania konsumpcyjne kobiet przez pryzmat zmian zachodzących w otoczeniu marketingowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
19. Stan udostępniania publicznych e-usług w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
20. Analiza zaawansowania realizacji idei open government data w wybranych krajach
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
21. The Negative Effects of Tourism Development in the Perception of Residents of Different Types of Rural Communities
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
22. Zachowania polskich i angielskich konsumentów na rynku herbaty
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
23. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
24. City placement w promocji Lublina
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
25. Tourism Activity Among Seniors: A Case-Study from Warmian and Masurian Voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
26. Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
27. Zarządzanie logistyczną obsługą klienta
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
28. Zastosowanie koncepcji real-time marketingu w komunikacji z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
29. Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
30. Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
31. Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
32. Kapitał ludzki i wiedza jako źródło sukcesu przedsiębiorstw nowej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
33. Teleinformatyczne wspieranie koncepcji funkcjonowania organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
34. Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym – aspekt marketingowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
35. Outsourcing call center w działalności przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
36. Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
37. E-commerce w małych i średnich firmach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
38. Rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
39. Innowacyjność wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
40. Analiza SWOT rozwiązań w chmurze obliczeniowej dla przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
41. Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
42. Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
43. Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
44. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
45. Oddziaływanie rynku e-commerce na rynek pocztowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
46. Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych a unowocześnianie konsumpcji w Polsce i UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
47. Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
48. Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
49. Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
50. Efekty wykorzystania konwergencji mediów społecznych i mobilnych w marketingu. Studium badawcze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
51. Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a miejsce Polski w międzynarodowym rankingu e-biznesu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
52. Prognoza ilości notyfikacji dotyczących poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
53. Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
54. Specjalne serwisy internetowe a kształtowanie warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
55. Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
56. Elektroniczne instrumenty płatnicze jako przykład innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozliczeń detalicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
57. One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
58. Integracja metodyki PRINCE2 oraz Scrum przy realizacji informatycznych projektów wytwarzania oprogramowania w e-administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
59. Zastosowanie zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
60. Elektroniczne rejestry publiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
61. Zarządzanie wiedzą w instytucjach szczebla regionalnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
62. Court Technology jako przykład zastosowania ICT w sądownictwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
63. Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
64. Portale administracji publicznej w wybranych krajach UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
65. Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
66. Archiwizacja dokumentów elektronicznych – nowy trend w rozwoju IT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
67. E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych – przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
68. Katalogi elektroniczne w zamówieniach publicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
69. Skalowalność systemów informatycznych w obszarze e-administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
70. The importance of governance in business models
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
71. Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
72. Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
73. Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
74. Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
75. Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
76. Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
77. Odmienności kulturowe w międzynarodowych zespołach realizujących projekty informatyczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
78. Zastosowanie steganografii w sieciach komputerowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
79. Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
80. Wykorzystanie robotów w opiece nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością a prawa podstawowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
81. Cyberprzestępstwa w sieci elektroenergetycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
82. Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
83. Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej – nowe tendencje rozwojowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
84. Metody analizy wydajności systemów operacyjnych w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
85. Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
86. Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
87. Analiza wykorzystania techniki Responsive Web Design w projektowaniu serwisów www na przykładzie uczelni wyższych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
88. Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
89. Prawda czy tylko prawdopodobność – o roli debaty publicznej w kształtowaniu opinii i poglądów
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
90. Federalizm w programie politycznym Ligi Północnej na rzecz Niepodległości Padanii
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Go to
91. MoVimento Cinque Stelle – produkt włoskiego kryzysu
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Go to
92. Zapomniany światopogląd tragiczny
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
93. Eksperymenty myślowe – współczesne kontrowersje
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
94. Czy sens życia jest tym samym co cel życia?
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
95. Terminalna sedacja - między opieką paliatywną a eutanazją
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
96. Wdzięczność w przestrzeni znaków. Dialog z dialogiem Bubera i Levinasa
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
97. Czy monady mają części? Witkiewicz i jego krytyka mereologii jako ontologii
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
98. Obst und Rosen: Angelika Reitzers Roman „Wir Erben“ im Blickfeld der (kultur)anthropologischen Literaturwissenschaft
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
99. Bericht über die internationale Konferenz {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich-kulturellen Konstituierungsformen, 25.–27. Februar 2015, Odense
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
100. Czy obiektywne życie jest możliwe? Słów kilka na temat esejów Nathaniela Brandena
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
Page