Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych – przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
(E-government in universities in the opinion of administration staff – the example of USOS (University System of Studies Service))

Authors: Malwina Popiołek
Uniwersytet Opolski
Keywords: USOS e-government university computerization
Data publikacji całości:2015
Page range:10 (583-592)

Abstract

The paper raises issues on e-government in the area of universities administration. The article focuses most of all on research results made in one of polish universities, that show how administration staff evaluates functioning of the USOS system, which is a e-government system in university. The article also shows advantages and shortcomings associated with this system, and also with e-government in university in general.
Download file

Article file

Bibliography

1.Abriszewski K. (2011), Jak nowe media tworzą nowe środowisko. Przypadek USOS-a, w: Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja, red. M. Jeziński, Toruń.
2.Afeltowicz Ł. (2011), Od automatycznych systemów diagnostycznych do USOS/USOSweb: informatyczne systemy wspomagania pracy a reorganizacja praktyk społecznych, wzorców działania i procesów poznawczych, w: Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja, red. M. Jeziński, Toruń.
3.Gajdowska M. (2014), Rozwój i obszary zastosowań e-gospodarki w Polsce, „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych”, nr 1/24, s. 82–100.
4.Grodzka D. (red.), (2009), Społeczeństwo informacyjne, Studia BAS, WS, Warszawa.
5.Lechowicz N., Pikuła D. (2013), Determinanty kształtujące nowe pokolenia oraz ich implikacje dla współczesnego świata, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, s. 17–24.
6.Mysior R. (2014), Dwa światy – cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci, cz. I, „Remedium” nr 9, s. 5–7.
7.Popiołek M. (2013), Funkcjonowanie e-administracji w Polsce na przykładzie Uniwer-syteckiego Systemu Obsługi Studiów, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, s. 51–56.
8.www.frse.org.pl (2015).
9.www.usos.edu.pl (2015).
10.www.usosownia.uw.edu.pl (2015).