Search

Result: Found records: 97.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The determinants of knowledge transfer from universities to tourism companies – a conceptual model and research propositions
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
2. Problem selekcji wariantów programu informatyzacji uczelni publicznej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
3. Weryfikacja uchwał organów kolegialnych szkół wyższych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Go to
4. Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
5. Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
6. Atrybuty przedsiębiorczej uczelni w polskiej praktyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
7. E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych – przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
8. Szkoła, uniwersytet i państwo w służbie wychowania Polaków
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
9. FUNKCJONOWANIE EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETUDZIECIĘCEGO W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKONOMICZNEJ I ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
10. Ile punktów za etos?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2014 2014 Go to
11. Uniwersytet to bardzo wiele różnych rzeczy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
12. Zum Bedürfnis der Analyse der (Un)Höflichkeit im akademischen Bereich - Neue Forschungsperspektiven
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
13. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU JAKO ANTIDOTUM NA CZAS WOLNY POLSKICH SENIORÓW (NA PRZYKŁADZIE UTW W NOWYM SĄCZU)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
14. Obowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Go to
15. Prezentacja procesów kształtujących wynik finansowy uczelni
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
16. Katowicka szkoła ekonomiki transportu - profil naukowo-badawczy i dydaktyczny
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
17. Wkład radomskiego ośrodka akademickiego w rozwój ekonomiki transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
18. Stages of Vacation Planning by the Academic Youth in 2015
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
19. Nieobowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Go to
20. Relationships matter – towards understanding university–industry links
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
21. Zaangażowanie studentów w proces kształcenia uniwersyteckiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
22. Pola dyskusji wokół wartości mniejszych ośrodków akademickich (na przykładzie cieszyńskiego ośrodka Uniwersytetu Śląskiego)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
23. Funkcjonowanie studentów we współczesnej rzeczywistości uniwersyteckiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
24. Uniwersytet – wolność – bezinteresowność. Tradycyjny etos i współczesne przemiany tożsamości uniwersytetu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
25. Miernictwo elektryczne na politechnice w Gdańsku w latach 1904–1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
26. O utylitarystycznych założeniach nowożytnej nauki
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
27. Uwarunkowania prawne karier akademickich w Polsce międzywojennej (1918-1939)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
28. Dlaczego szkoły wyższe nie wychowują?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
29. Pop-rytualne oblicze uniwersytetu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
30. Portfolio uczenia się jako metoda wspomagająca rozwój kompetencji do nauczania młodej kadry akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
31. Dialogiczność w kształceniu pedagogicznym studentów resocjalizacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
32. Uczelnia jako miejsce współpracy opiekuna naukowego/promotora i doktoranta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
33. Uniwersytet wobec zmiany kulturowej w Polsce
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
34. Autorytaryzm akademicki, jego źródła, przejawy i (niektóre) konsekwencje; perspektywa realizmu krytycznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
35. OD BIBLIOTEKI SEMINARYJNEJ DO UNIWERSYTECKIEJ. HISTORIA BIBLIOTEKI WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
36. Wspólny-niespójny mianownik uczelni i muzeów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Go to
37. Student – klient na współ- czesnym uniwersytecie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Go to
38. Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialności uczelni w kształceniu kadr turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
39. WSPÓŁPRACA POLSKICH I NIEMIECKICH HISTORYKÓW Z UNIWERSYTETÓW W SZCZECINIE I GREIFSWALDZIE NA POCZĄTKU XXI WIEKU
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
40. „GOSPODARKA I NAUKA JUŻ DAWNO STAŁY SIĘ NIEROZŁĄCZNYMI PARTNERAMI. OBIE MAJĄ SŁUŻYĆ NARODOWI” – SZCZECIŃSKI INSTYTUT ODRA-DUNAJ I GREIFSWALDZKI PROFESOR PETER-HEINZ SERAPHIM W CZASACH NAZISTOWSKICH
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
41. Koncepcja wykorzystania strategicznej karty wyników w kontroli zarządczej uczelni publicznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
42. Działalność duszpasterska o. dr. Władysława Siwka TJ w Szczecinie
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Go to
43. Ocena wizerunku uczelni z uwzględnieniem instrumentów public relations na przykładzie szkół wyższych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
44. Marksizm i Socjalizm w XXI wieku 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Uniwersytecie Wuhan w Chinach
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Go to
45. Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej… Z prof. Erazmem Kuźmą rozmawia Piotr Krupiński
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
46. Dyletant, amator, błazen – postacie pojęciowe humanisty
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Go to
47. Muzealnictwo jako kierunek (specjalizacja, specjalność) studiów uniwersyteckich w Toruniu. Meandry organizacyjne i zawiłości programowe
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Go to
48. Pomiędzy praktyką i teorią. W poszukiwaniu modelu doskonalenia muzealników
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Go to
49. W sprawie kształcenia muzealniczego – studia podyplomowe na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Go to
50. Wykształcony muzealnik we współczesnym muzeum – próba diagnozy stanu obecnego i perspektyw jego zmian
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Go to
51. Idea uniwersytetu katolickiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
52. Biografia w uniwersum kształcenia akademickiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
53. Jakie szanse rozwojowe stwarza uniwersytet „w kryzysie”? Z doświadczeń studentów pedagogiki
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
54. Samoświadomość studentów a ich opinie na temat współczesnej uczelni w świetle idei uniwersytetu Jerzego Brzezińskiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
55. Uniwersytet – między ideą nauki a neoliberalną ideologią
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Go to
56. Universum szkoły wyższej versus rynek pracy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Go to
57. „Konstytucja dla Nauki – Ustawa 2.0” szansą czy zagrożeniem dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Go to
58. Dynamika „wnętrze/zewnętrze” a „bycie obok” w kontekście nie-edukacji wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
59. Warunki konstruowania wiedzy o sobie w szkole wyższej przez osoby studiujące pedagogikę – raport z badań
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Go to
60. Pommern als Bildungslandschaft vor der Reformation – Elemente, Strukturen, Funktionen
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
61. Zakład Historii Starożytnej (2015–2019)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
62. Students of the University of Szczecin as Candidates for the Olympic or Paralympic Games Tokyo 2020
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Go to
63. Graduates of the University of Szczecin in the group of trainers who stand as a candidate for the Polish representation of the 32nd Olympics or the 16th Tokyo Paralympics 2020
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Go to
64. Salsa dance and perceived mental health benefits: a servant leadership theory-driven study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Go to
65. Zarys życia i działalność Profesora Włodzimierza Krysiaka (1950–2018)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Go to
66. Studium teoretyczne na temat współczesnych problemów polskiego szkolnictwa wyższego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Go to
67. Autonomia uniwersytetu – między ideą a praktyką. Perspektywa filozoficzna
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Go to
68. Proces studiowania znaczącym komponentem jakości kształcenia w szkole wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Go to
69. Czy i ile autonomii w małej „uczelni samorządowej”?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Go to
70. Autonomia niemieckiej szkoły wyższej – pomiędzy nauką a polityką (wybrane aspekty)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Go to
71. REAR-ADMIRAL GEREON GRZENIA-ROMANOWSKI (1916–1983). BIOGRAPHICAL SKETCH
(Studia Maritima)
Vol. 32 2019 2019 Go to
72. Construction of promotional message of a higher school in the context of changes in behaviors of potential students
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
73. Tokyo 2020. Olimpic and Paralympic qualifications of students, graduates and employees of the University of Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 32, No. 4/2020 2020 Go to
74. The Fifth International Whitman Week (28 May 2012–2 June 2012, Pobierowo, Poland)
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Go to
75. The Academia Electronica – Vision, Experiment, Future
(Analiza i Egzystencja)
58 (2022) 2022 Go to
76. Students and Graduates of the University of Szczecin at the 32nd Olympic Games Tokyo 2020
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 35, No. 3/2021 2021 Go to
77. Benedykta XVI wizja uniwersytetu
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
78. Małżeństwo i rozwody w świadomości młodzieży polskiej przełomu XX i XXI wieku w świetle badań socjologicznych
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
79. Legal education at the crossroads of social responsibility and the development of individual competencies – experience at the University of Szeged (Hungary)
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2021 (34) 2021 Go to
80. Na drodze do „czerwonego uniwersytetu”. Powstanie Uniwersytetu Szczecińskiego w świetle opinii szczecińskiej prasy podziemnej (1984-1985)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Go to
81. Validation and Implementation of General and Sport Nutrition Knowledge Questionnaire for University Students and Athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 40, No. 4/2022 2022 Go to
82. Umiejscawianie nauki (o literaturze)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (18) 2022 2022 Go to
83. The claims in the frontier
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
84. To whom the university? For whom? Provinciality, peripherality and the frontiers
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
85. On the vagueness of the frontier–centre dichotomy in selected universities
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
86. Beyond the lonely university – how universities can be alone together
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
87. The birth of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and the first attempts at summarising operations of the university
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
88. The University of Białystok as the leading university and the symbol of the eastern frontier community
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
89. Social, economical and cultural transformations as the factors determining the establishment and development of the University of Rzeszów at the beginning of the XXI century
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
90. From the Higher Teachers’ School to the Jan Kochanowski University in Kielce – the path of the Kielce scientific community towards a classical university
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
91. The path towards establishing the University of Opole
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
92. The University of Wrocław as the inheritor of the Lviv science and culture (1945–1952)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
93. Historical, social and cultural background for establishing the University of Szczecin
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
94. Scientific and artistic activities of frontier universities (the analysis based on data from the RAD-on System)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
95. The frontier university graduates in the labour market.
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
96. Stare druki z księgozbiorów szczecińskich w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Charakterystyka zasobu i uwagi o jego proweniencji
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
97. Anton Walther (ok. 1515–1557) – pierwszy rektor Pedagogium Książęcego w Szczecinie, profesor uniwersytetów w Greifswaldzie i Wittenberdze
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
Page