Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Currently: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-19
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 878 SI nr 38
Problem selekcji wariantów programu informatyzacji uczelni publicznej
(Use of AHP method for selection of options computerization public university)

Authors: Andrzej Zajkowski
Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji

Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
Keywords: public university project management operational model information systems and technology IT service management governance the method of AHP enterprise architecture computerization program the strategy of informatization the strategy
Data publikacji całości:2015
Page range:13 (253-265)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper is a report of research within the dissertation taking the issue of strategic development of the program of computerization of public universities. Computerization is programmed around the concept of enterprise architecture. At various stages of computerization program, the question arises evaluation and selection of the best variant. Considered is the use of analytical hierarchy process method (AHP) and his mutation – ANP method. Analyzed are the advantages and disadvantages of such an approach.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamus W., Gręda A. (2005), Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 2.
2.Kamińska A., Zawiła-Niedźwiecki J. (2015), Koncepcja modelu polityki informacyjnej uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania, w: Innowacje w nowoczesnych organizacjach. Aspekty ekonomiczne i społeczne, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej
3.Prusak A., Stefanów P. (2014), AHP – analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analizy modeli decyzyjnych krok po kroku, C.H.Beck, Warszawa.
4.Raport końcowy „Modele zarządzania uczelniami w Polsce” (2011), red. M. du Valla, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
5.Saaty R.W. (2002), Decision Making in Complex Environments: The Analytic Network Process (ANP) for Dependence and Feedback; a manual for the ANP Software SuperDecisions, Creative Decisions Foundation, Pittsburgh.
6.Sobczak A. (2009), Modelowe ujęcie harmonizacji zarządzania usługami IT z architekturą korporacyjną, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, nr 19.
7.Stańczak J., Zawiła-Niedźwiecki J. (2015), Doświadczenia z projektu wdrażania SAP w Politechnice Warszawskiej, I Kongres Informatyki Ekonomicznej, Podlesice,
8.23–25.09.2015.
9.Strategia Informatyzacji Politechniki Warszawskiej do roku 2020 (2015), red. H. Rybiński, www.ci.pw.edu.pl.
10.Strategia Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020 (2011), http://bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/1ae2c2a83dcba19b59041610b668a1f1.pdf.
11.Wachstiel Ł. (2010), Zastosowanie metody AHP do wyboru optymalnego zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią, Uniwersytet Śląski, Katowice.
12.Wstęp do Architektury Korporacyjnej (2009), Ogólnopolskie Seminarium Międzyuczelniane„Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa”, red. B. Szafrański, A. Sobczak, Warszawa.