Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Contact

Contact with the "Studia Informatica Pomerania" Editorial Office

 

dr Agata Wawrzyniak
University of Szczecin
Faculty of Economics and Management
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin, Poland
e-mail: agata.wawrzyniak@usz.edu.pl