Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Editorial/Scientific Board

Editor in Chief
prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk

Scientific Editors
prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk
dr hab. Ewa Krok
dr Agata Wawrzyniak
dr Barbara Wąsikowska
dr Grzegorz Wojarnik

Editorial Secretary
dr Zbigniew Stempnakowski

Scientific Board
Prof. Dr. Jan Helmke - Hochschule Wismar, Germany
prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz - Warsaw School of Information Technology under the auspices of the Polish Academy of Sciences, Poland
prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk - University of Szczecin, Poland
prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski - University of Szczecin, Poland
dr hab. Ewa Krok - University of Szczecin, Poland
dr Wasif Afzal - Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden
dr Agata Wawrzyniak - University of Szczecin, Poland
dr Barbara Wąsikowska - University of Szczecin, Poland
dr Grzegorz Wojarnik - University of Szczecin, Poland
dr Zeng Yu-Ran - Guangdong University of Foreign Studies, China

Statistical Editor
dr Dominik Rozkrut

Section Editors
prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski
prof. dr hab. Ryszard Budziński
prof. dr hab. Zygmunt Drążek
dr hab. prof. US Jacek Cypryjański
dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska
dr hab. prof. US Kesra Nermend
dr hab. prof. US Waldemar Wolski
dr hab. prof. US Jakub Swacha
dr hab. Ewa Krok

Publisher

Szczecin University Press