Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Reviewers

The „Studia Informatica Pomerania” Reviewers in 2017:
dr hab. prof. PG Małgorzata Gawrycka (Gdańsk University of Technology)
dr hab. Marek Kunasz (University of Szczecin)
prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (Warsaw School of Computer Science)
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (Maria Curie-Skłodowska Univerisity in Lublin)
prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz (Warsaw School of Information Technology)
dr hab. prof. PW Kazimierz Waćkowski (Warsaw University of Technology)
dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka (University of Szczecin)
dr hab. Patrycja Zwiech (University of Szczecin)

 

The „Studia Informatica Pomerania” Reviewers in 2016:
dr hab. Inż. Błażej Bałasz (Koszalin University of Technology)
prof. dr hab. Witold Chmielarz (University of Warsaw)
dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (University of Szczecin)
dr hab. prof. SGH Andrzej Kobyliński (Warsaw School of Economics)
dr hab. inż. Tomasz Królikowski (Koszalin University of Technology)
dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (University of Szczecin)
dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski (Gdańsk University of Technology)
dr hab. Izabela Rejer (West Pomeranian University of Technology, Szczecin)
prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (Warsaw School of Computer Science)
prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz (Warsaw School of Information Technology) 
dr hab. prof. US Jakub Swacha (University of Szczecin)