Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 46

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
1.

Big data w procesie zarządzania firmą


(Big data in the process of management)
13 (5-17) Przemysław Dembowski More
2.

Procesy powstawania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy w społeczeństwie informacyjnym


(Processes of generation, processing and utilization of knowledge in the information society)
16 (19-34) Adam Górski More
3.

Model perspektywicznego systemu e-VAT jako usługi społeczeństwa informacyjnego


(E-VAT – how to plug up the VAT gap and simplify the system)
13 (35-47) Piotr Grajkowski More
4.

Komputery biomolekularne oparte na bramkach logicznych za pomocą dna. Wpływ komputerów biomolekularnych na aspekty ekonomiczne


(Biomolecular computers based on dna logical gates. Influence of biomolecular computers on economic aspects)
10 (49-58) Miłosz Gruchała More
5.

Planowanie rozwoju firmy z wykorzystaniem modelu motywacji biznesowej na przykładzie spółki BKF


(Planning the development of the company with the business motivation model on the example of the BKF)
14 (59-72) Marcin Mastalerz More
6.

E-ubezpieczenia w polskim społeczeństwie informacyjnym


(E-insurance in polish information society)
13 (73-85) Paweł Pliszka More
7.

Seniorzy i osoby niepełnosprawne w społeczeństwie informacyjnym. Udogodnienia programowe i sprzętowe


(Seniors and people with disabilities in the information society. Software and hardware facilities)
23 (87-109) Agnieszka Szewczyk More