Search

Result: Found records: 104 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Problem selekcji wariantów programu informatyzacji uczelni publicznej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
2. Mojżesz, Jozue i Amalekici. Nowe spojrzenie na Wj 17,8-16 w kontekście współczesnych badań nad powstaniem Pięcioksięgu
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
3. Marketing a koncepcja biznesowa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
4. Atrybuty przedsiębiorczej uczelni w polskiej praktyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
5. Osoba Jezusa Chrystusa istotą eschatologii chrześcijańskiej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
6. E-commerce w małych i średnich firmach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
7. Polityka infant industry. Mity i fakty na przykładzie wybranych krajów
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
8. Etniczność w wyborach samorządowych 2014 roku – szkic zagadnienia
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Go to
9. Mniejszości narodowe w Polsce a partie etniczne – możliwości i bariery
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
10. Rdz 1,1–2,3 na nowo odczytane? Czyli pytanie o to, czy możliwe jest nowe spojrzenie na kapłański opis stworzenia?
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
11. Rola sprawiedliwej płacy w kształtowaniu wolności odpowiedzialnej człowieka
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
12. Sprawozdanie z konferencji naukowej Małżeństwo i rodzina w nauczaniu i duszpasterskiej praktyce Kościoła, Koszalin, 16 kwietnia 2016
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
13. Strukturalna analiza biblijnych tekstów narracyjnych – implikacje pedagogiczne
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Go to
14. Nationale Stereotype von Deutschland und Polen in der einsprachigen deutsch- und polnischsprachigen Lexikographie. Eine kritische Bestandsaufnahme
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
15. Valenzrealisierung in juristischen Texten des Deutschen und des Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
16. Das Problem der Valenzreduktion der polnischen und deutschen Verben
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
17. Einige Fragen der Pro-drop-Konfigurationen im Jiddischen mit syntaktischen Merkmalen des Deutschen und Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
18. Zu prozessualen Aspekten der Darstellungsart von Wortinhalten am Beispiel ausgewählter „neuer Wörter“ mit entlehnten Komponenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
19. Kontrastive deutsch-polnische Grammatik: Eine Besprechung der Arbeit von Joanna Golonka: "Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: ausgewählte Probleme"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
20. Wyzwania naukowe informatyzacji uczelni publicznej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
21. Neue Ausgabe der "Linguistischen Treffen in Wrocław"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
22. Überlegungen zu Konzept, Struktur und Inhalt eines Ungarndeutschen Dialektbuchs
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
23. Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
24. Kwestie obyczajowe w programie i działalności Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Go to
25. Zagrożenia rozwoju gospodarstw rybackich a zrównoważona akwakultura w Polsce
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
26. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik kształtowania innowacyjności w sektorze transportu - spedycji - logistyki
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
27. Analiza wektorowa przedsiębiorstwa
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
28. Mojżesz - Lewita (Wj 2,1-10). W kręgu badań nad tożsamością Mojżesza
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
29. Dlaczego nie powinno się gotować koźlęcia w mleku jego matki (Wj 23,19b; 34,26b; Pwt 14,21b)?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Go to
30. Przegląd typów relacji marketingowych w kontekście generowania zjawisk emergentnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
31. Manasses – Makir – Gilead: pytanie o źródła jednej z biblijnych tradycji genealogicznych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
32. Antropologia imago Dei jako odpowiedź na antropologię gender
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
33. Księga Liczb jako końcowy etap w redagowaniu Pięcioksięgu?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
34. Historia oceny jakości wyrobów elektrycznych w Polsce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
35. Mojżesz i Madianici: pamięć o historycznej tradycji, która wymagała teologicznej korekty?
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
36. Nadzieja wyrażona w lamentacji Psalmu 13 (12)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
37. (Nie)zdolność gimnazjalistów do owocnego przyjęcia bierzmowania
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
38. The Use of Artificial Neural Networks in Supporting the Annual Training in 400 meter Hurdles
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
39. Inteligencja społeczna nauczycieli akademickich a ich ukryte teorie na temat osobowości studentek/studentów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
40. „SERCE FARAONA” – ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA CZY BEZWOLNE PODDANIE SIĘ DZIAŁANIU BOGA?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
41. Fides quae creditur, czyli relacja wiary i rozumu
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Go to
42. W poszukiwaniu tradycji o Izaaku
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Go to
43. Homo naturae lupus est? Problem relacji człowieka i natury w ujęciu historycznym i współczesnym
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Go to
44. Die Taetigkeit der Kampange Gegen Homofobie fuer gesselschaftliche Bewegung Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender in Polen
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Go to
45. Nauczanie Papieża Franciszka o małżeństwie i rodzinie w posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia w świtle Magisterium Jana Pawła II
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
46. Seria "Biblia Impulsy" jako nowa propozycja tłumaczenia i komentowania tesktów biblijnych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
47. Implikacje realizacji zasad ochrony praw mniejszości w wymiarze krajowym i regionalnym (zachodniopomorskim)
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
48. Nadzieje i obawy Polaków wobec integracji europejskiej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Go to
49. Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w sektorze IT – studium przypadku SISMS Sp. z o.o.
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
50. Agroturystyka w gospodarce obszarów wiejskich na przykładzie powiatu piotrkowskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
51. Samoświadomość studentów a ich opinie na temat współczesnej uczelni w świetle idei uniwersytetu Jerzego Brzezińskiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
52. Principal Component Analysis in the Study of Structure of the Best Polish Decathlon Competitors from the Period between 1985–2015
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Go to
53. Przepowiadanie apostolskie w tajemnicy objawienia Bożego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
54. Wąż uczyniony przez Mojżesza i wąż z Edenu. Od tradycji historycznej do koncepcji teologicznej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
55. Relacje Maryi do osób Trójcy Święttej w świetle VIII rozdziału Konstytucji Dogmatycznej o Kościele "Lumen Gentium"
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
56. Neutralność państwa wobec religii w świetle Charlesa Taylora koncepcji sekularyzacji (State’s Neutrality towards Religion in the Light of Charles Taylor’s Secularization Concept)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Go to
57. Ecotourism as a factor influencing behaviour of tourism market participants
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
58. ANALIZA TRENDÓW W KOLEJOWYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
59. „Nie pozwolisz żyć czarownicy” (Wj 22,17). W poszukiwaniu właściwego zrozumienia jednego ze starotestamentalnych praw
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
60. Objawienia prywatne – charyzmat i factum Ecclesiae
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
61. Ks. Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27–16,20. Część I: Mk 8,27–13,37, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 2018, ISBN 978-83-65198-50-1
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
62. Marcin Majewski, Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu, Kraków: Uniwersytet Jana Pawła II – Wydawnictwo Naukowe, 2018, ISBN 978-83-7438-651-7
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
63. Sympozjum naukowe, 17 listopada 2018 r., aula WSD Koszalin, organizator: ks. Janusz Bujak, Wydział Teologiczny US, tytuł: Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w świetle objawień prywatnych
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
64. (Post) kapłańska opowieść o ukaraniu Mojżesza i Aarona (Lb 20,1–13). Przyczynek do dyskusji nad dokumentem P i jego późniejszymi uzupełnieniami
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Go to
65. Hitlerowskie przesiedlenia ludności niemieckiej w dobie II wojny światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1967 1967 Go to
66. Aleksander Skarżyński, August Zaleski i Józef Beck w ocenie polskiej opinii publicznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1983 1983 Go to
67. Piłsudski i piłsudczycy w ocenie Stanisława Strońskiego /do 1921 r./
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Go to
68. Polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy z 1934 roku w ocenie polskiej opinii publicznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Go to
69. Sytuacja międzynarodowa II Rzeczypospolitej w ocenie polskich partii politycznych /wrzesień 1938 – wrzesień 1939/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Go to
70. Niemcy współczesne jako przedmiot badań nauki polskiej /1945-1970/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1972 1972 Go to
71. Kształtowanie się indywidualnych zakupów turystów polskich w przygranicznych obszarach NRD
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1981 1981 Go to
72. Problematyka zakupów indywidualnych w dwustronnym ruchu turystycznym między PRL i NRD
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1979 1979 Go to
73. Wpływ zmian w sytuacji demograficznej na bieżącą i prognozowaną wielkość zasobów siły roboczej w RFN
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Go to
74. Ekspansja gospodarcza NRF po II wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Go to
75. "Ziomkostwo pomorskie” w systemie zachodnioniemieckich organizacji rewizjonistycznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1963 1963 Go to
76. Załoga statku w świetle socjologii
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1979 1979 Go to
77. Międzynarodowa migracja zarobkowa do NRF w latach 1954-1970
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1977 1977 Go to
78. Międzynarodowy ruch robotniczy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1977 1977 Go to
79. Infrastruktura społeczna w teorii i praktyce gospodarki socjalistycznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1975 1975 Go to
80. Stan aktualny i możliwości rozwoju metody analizy wartości w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych miasta Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1976 1976 Go to
81. Wybrane problemy stosowania metody analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Go to
82. Akumulacja kapitału pieniężnego a inwestycje w RFN
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1975 1975 Go to
83. Próba oceny Konwencji Prawa Morza w aspekcie interesów rybołówstwa polskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Go to
84. Szczecin 1945 i dziś
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Go to
85. Kierunki zmian w poziomie i strukturze konsumpcji na wsi w Polsce północno-zachodniej w latach 1952-1970
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Go to
86. Wytwarzanie i podział dochodów osobistych w gospodarstwach chłopskich w makroregionie nadmorskim w latach 1952-1970
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1974 1974 Go to
87. Współpraca naukowo-techniczna w rasach socjalistycznej integracji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Go to
88. Wzrost gospodarczy RFN w warunkach inflacji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1977 1977 Go to
89. Participation of citizens in the creation of public services in Małopolska and Piacenza
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
90. Biblijne ordalia? Od procedury „sądu bożego” do ceremoniału kultowego (Lb 5,11–31)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
91. Paweł Beyga, Tradycja anglikańska w mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów, Opole 2018, ss. 203
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
92. Policzalność i niepoliczalność sprawiedliwości dystrybucyjnej w kontekście medycznym i pandemicznym
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Go to
93. „Woda oczyszczenia” i jej parakultowe zastosowanie (Lb 19,1–22) jako problem egzegetyczny i teologiczny
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Go to
94. Opis stworzenia (Rdz 1,1–2,3): pytanie o potencjalną wcześniejszą wersję i późniejsze suplementy
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
95. Krytyka Kościoła – źródła, typy i granice
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
96. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Synodalność w życiu i nauczaniu Kościoła, 26 listopada 2019 roku (online)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
97. Technika i pragnienie w dobie automatyzacji. Od Marcusego do Stieglera
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Go to
98. JHWH i Jego maṣṣēbâ? Tel Arad i graniczny wyznacznik terytorium pod protektoratem Boga Izraela
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
99. Mojżesz,jakiego nie znamy? Kilka uwag na temat poszukiwań historycznego Mojżesza
(Studia Paradyskie)
32/2022 2022 Go to
100. Integracja systemu zarządzania rozwojem lokalnym na poziomie gminy
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
Page