Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 26 2019
Marcin Majewski, Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu, Kraków: Uniwersytet Jana Pawła II – Wydawnictwo Naukowe, 2018, ISBN 978-83-7438-651-7
(Marcin Majewski, The Pentateuch Re-reading. Message of the Priesthood Author (P) and his Influence on the Creation of the Pentateuch, Cracow: John Paul II University – Scientific Publishers, 2018, ISBN 978-83-7438-651-7)

Authors: Janusz Lemański
Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński
Year of publication:2019
Page range:7 (373-379)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file