Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Editorial staff

ks. dr Radosław Mazur - The editor-in-chief
radoslaw.mazur@usz.edu.pl

ks. dr Tadeusz Ceynowa - The deputy editor-in-chief
tceynowa@interia.pl

ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US
jbujak@koszalin.opoka.org.pl

ks. dr Jarosław Kwiecień
aprilis@op.pl

mgr Joanna Janusiak - The editor-lingual (Polish)
dr Łukasz Trzeciak - The editor-lingual (Polish)
ks. mgr Juliusz Kisiel - The editor-lingual (English)
prof. Alberto Piola - The editor-lingual (Italian)
ks. mgr Anton Demshin - The editor-lingual (Russian)

dr inż. Magdalena Florianowicz - The editorial secretary

The Scientific Council

ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US, Wydział Teologiczny US
prof. Stephan Kampowski, Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II w Rzymie
o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas, Katolicki Uniwersytet Franciszkański "Seraficum" w Rzymie
prof. dr Beate Kowalski, Humanwissenschaften und Theologie Technische Universität Dortmund
ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski, Wydział Teologiczny US
ks. prof. dr hab. Janusz Lemański, Wydział Teologiczny US
ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Wydział Teologiczny UKSW
ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, Wydział Teologiczny UAM
ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski, Wydział Teologii Uniwersytetu w Innsbrucku
ks. prof. dr hab. Marek Parchem, Wydział Teologiczny UKSW
ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL
prof. dr hab. Anna Zellma, Wydział Teologii UWM Olsztyn

Publisher

Szczecin University Press