Search

Result: Found records: 22.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Mojżesz, Jozue i Amalekici. Nowe spojrzenie na Wj 17,8-16 w kontekście współczesnych badań nad powstaniem Pięcioksięgu
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
2. Rdz 1,1–2,3 na nowo odczytane? Czyli pytanie o to, czy możliwe jest nowe spojrzenie na kapłański opis stworzenia?
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
3. Mojżesz - Lewita (Wj 2,1-10). W kręgu badań nad tożsamością Mojżesza
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
4. Dlaczego nie powinno się gotować koźlęcia w mleku jego matki (Wj 23,19b; 34,26b; Pwt 14,21b)?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Go to
5. Manasses – Makir – Gilead: pytanie o źródła jednej z biblijnych tradycji genealogicznych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
6. Księga Liczb jako końcowy etap w redagowaniu Pięcioksięgu?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
7. Mojżesz i Madianici: pamięć o historycznej tradycji, która wymagała teologicznej korekty?
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
8. „SERCE FARAONA” – ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA CZY BEZWOLNE PODDANIE SIĘ DZIAŁANIU BOGA?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
9. W poszukiwaniu tradycji o Izaaku
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Go to
10. Wąż uczyniony przez Mojżesza i wąż z Edenu. Od tradycji historycznej do koncepcji teologicznej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
11. „Nie pozwolisz żyć czarownicy” (Wj 22,17). W poszukiwaniu właściwego zrozumienia jednego ze starotestamentalnych praw
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
12. Ks. Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27–16,20. Część I: Mk 8,27–13,37, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 2018, ISBN 978-83-65198-50-1
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
13. Marcin Majewski, Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu, Kraków: Uniwersytet Jana Pawła II – Wydawnictwo Naukowe, 2018, ISBN 978-83-7438-651-7
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
14. (Post) kapłańska opowieść o ukaraniu Mojżesza i Aarona (Lb 20,1–13). Przyczynek do dyskusji nad dokumentem P i jego późniejszymi uzupełnieniami
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Go to
15. Biblijne ordalia? Od procedury „sądu bożego” do ceremoniału kultowego (Lb 5,11–31)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
16. „Woda oczyszczenia” i jej parakultowe zastosowanie (Lb 19,1–22) jako problem egzegetyczny i teologiczny
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Go to
17. Opis stworzenia (Rdz 1,1–2,3): pytanie o potencjalną wcześniejszą wersję i późniejsze suplementy
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
18. JHWH i Jego maṣṣēbâ? Tel Arad i graniczny wyznacznik terytorium pod protektoratem Boga Izraela
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
19. Mojżesz,jakiego nie znamy? Kilka uwag na temat poszukiwań historycznego Mojżesza
(Studia Paradyskie)
32/2022 2022 Go to
20. Miłuj bliźniego jak siebie samego? Jaką miarą czy z jakiego powodu miłować bliźniego?
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 30 2023 2023 Go to
21. Powstanie Pięcioksięgu – aktualny stan badań
(Studia Paradyskie)
33/2023 2023 Go to
22. Zakaz czynienia idoli (Wj 20, 4; Pwt 5, 8) i jego późniejsze reinterpretacje
(Colloquia Theologica Ottoniana)
39/2023 2023 Go to
Page