Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 26 2019
Ks. Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27–16,20. Część I: Mk 8,27–13,37, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 2018, ISBN 978-83-65198-50-1
(Fr. Roman Bartnicki, Jesus on the Way to Death and Resurrection. Comment on the Gospel of Mark 8.27–16.20. Part I: Mk 8,27–13.37, Warsaw: Pope John Paul II Institute, 2018, ISBN 978-83-65198-50-1)

Authors: Janusz Lemański
Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński
Data publikacji całości:2019
Page range:5 (367-371)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file