Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (42) 2016
Atrybuty przedsiębiorczej uczelni w polskiej praktyce
(Attributes of the Entrepreneurial University in Polish Practice)

Authors: Janusz Olearnik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego

Mirosława Pluta-Olearnik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Keywords: academic entrepreneurship entrepreneurial university universities orientations entrepreneurial attributes
Year of publication:2016
Page range:10 (139-148)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Universities need to be entrepreneurial. In the practice they need to skilfully combine the social mission and private academic entrepreneurship.The aim of this study is to formulate and highlight the thesis on reasonability and capability of applying such attitudes and pursuing such activities in the practical operation of institutions of higher education that reflect the idea of the entrepreneurial university. We present a collection of our assessments and reflections based on active observation of the issues in question relying on: literature review, own empirical research on entrepreneurship of universities, experience gained while participating in processes involved in managing a Polish institution of higher education, and contacts within the academia. Weaknesses of the Polish universities include: insufficient development of relations with the environment (in particular, with employers and alumni), low level of internationalization, lack of innovative education solutions (especially individual oriented),small role of marketing in the university activities, the limitations and the low diversification of funding sources, not always professional management. To eliminate these barriers may open the way to entrepreneurship of Polish universities.
Download file

Article file

Bibliography

1.Burawski, D. (red.). (2013). Uniwersytet trzeciej generacji. Stan i perspektywy rozwoju. Poznań: Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.
2.Clark, B. (1998). Creating Entrepreneurial University: Organizational pathways of transition. Paris: International Association of Universities.
3.Drapińska, A. (2011). Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Dymyt, M., Pluta-Olearnik, M. (2012). Kreowanie międzynarodowego wizerunku szkoły wyższej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 44, 205–218.
5.Krajewska-Smardz, A. (2012). Cele i korzyści budowania relacji szkoły wyższej z absolwentami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 711, 383–398.
6.Nowaczyk, G., Sobolewski, D. (red.). (2011). Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa.
7.Pluta-Olearnik, M. (red.). (2009). Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem. Warszawa: Difin.
8.Pluta-Olearnik, M. (2012a). Implementing new marketing strategies in scientific and research institutions. Marketing of Scientific and Research Organizations, Scientific Journal published by The Institute of Aviation, 223 (2), 83–96.
9.Pluta-Olearnik, M. (2012b). International orientation in the strategy of scientific and research institutions. Marketing of Scientific and Research Organizations, Scientific Journal published by The Institute of Aviation, 226, 39–51.
10.Pluta-Olearnik, M., Olearnik, J. (2014). Znaczenie marketingu w rozwoju instytucji naukowych i badawczych. W: A. Czubała, P. Hadrian, J. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce. Warszawa: PWE.
11.Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. (2009). Badanie zrealizowane w ramach projektu własnego PARP. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.