Search

Result: Found records: 32.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Konsument na jednolitym rynku cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
2. Marketing a koncepcja biznesowa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
3. Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
4. Atrybuty przedsiębiorczej uczelni w polskiej praktyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
5. Stratyfikacja słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa (część druga)
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
6. Flexibility Program among Lower Secondary School Students and Physical Fitness Indicators Assessed in the Convention of Health-related Fitness (H-RF)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
7. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa a identyfikacja kluczowych czynników jego sukcesu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
8. Strukturalno-semantyczna analiza słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa (część trzecia)
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Go to
9. Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
10. Między przetrwaniem a przemianą. Szkoła wyższa wobec fundamentalnej aporii .
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
11. Problemy ekologiczne polskiego sektora rolno-spożywczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
12. Motywy wyboru studiów, satysfakcja z nich oraz plany zawodowe studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
13. Turystyczne regiony transgraniczne – problematyka badawcza na przykładzie granicy trzech państw (Peru, Brazylii i Kolumbii) w zachodniej Amazonii
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
14. Subsydiowanie eksportu produktów rolno-spożywczych – zakres i znaczenie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
15. Usługi a wartość poszerzona dla klienta na przykładzie rynku wyposażenia i dekoracji wnętrz
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
16. ZMIANA JAKO PRZEDMIOT I EFEKT SPOŁECZNYCH BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Go to
17. Rzeczownik barwa i jego synonimy w dziejach języka polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Go to
18. O staropolskich i późniejszych derywatach i frazeologizmach z elementem skoro (z uwzględnieniem tła słowiańskiego)
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Go to
19. Osobliwości leksykalne w (staro)-cerkiewno-słowiańskim lekcjonarzu ze Starego Testamentu a leksyka w paralelnych miejscach (staro)polskich Biblii
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Go to
20. Reasons behind Studying Tourism and Recreation and Career Plans of Undergraduate Students
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
21. Współpraca instytucji finansowych z sektorem FinTech
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Go to
22. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
23. Cultural heritage and the development of sustainable tourism in the Eje Cafetero region of Colombia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
24. Złocieniec i jego mieszkańcy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1963 1963 Go to
25. Przeobrażenia społeczne Kołbacza w świadomości jego mieszkańców
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Go to
26. Mierniki rozwoju regionów
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1974 1974 Go to
27. Dysproporcje w strukturze przestrzennej przemysłu w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1972 1972 Go to
28. Services and creating value for customers – marketing approach
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
29. Historia wspólna – historia osobna. Polsko-litewskie transfery kulturowe: Margier i Kiejstut
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Go to
30. Subjective and objective assessments of physical activity in professional active women aged 50 to 64 years
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Go to
31. Self-esteem of physical education students within didactic and educational skills depending on the mode of study against evaluation by placement supervisors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Go to
32. Koncepcje teatru ludowego. Romain Rolland i Jędrzej Cierniak
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Go to
Page