Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2021.12-03
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / 12 (2021)
Koncepcje teatru ludowego. Romain Rolland i Jędrzej Cierniak

Authors: Mirosława Kozłowska ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: popular theatre folk theatre Romain Rolland Jędrzej Cierniak
Data publikacji całości:2021
Page range:23 (71-93)
Cited-by (Crossref) ?:

Additional information

CytowanieKozłowska, Mirosława. „Koncepcje teatru ludowego. Romain Rolland i Jędrzej Cierniak”. RocznikKomparatystyczny 12 (2021): 71–93. DOI: 10.18276/rk.2021.12-03

Abstract

The basis for conceptions of folk theatres, formulated at the end of the 19th century and in the first 40 years of the 20th century by Romain Rolland and Jędrzej Cierniak, was the conviction that changes in the economy and education, the formation of social and civic consciousness, as well as changes in customs have an impact on the art of theatre being the most social of the fields of artistic culture. The people understood as “the masses” need and will need theatre that meets their expectations and provides decent entertainment. The basis for Rolland’s folk theatre was supposed to be scientific research enabling one to determine the specific environment in which the theatre operates. The permanent and professional theatre in itself should operate for a specific audience as an institution attempting to meet the expectations of its spectators. Cierniak, on the other hand, concentrated on self-generated, local theatre. He tried to model its forms. In time, the theatre was to co-create the Polish national theatre. For Cierniak, folk theatre is not only an art form but also a way of satisfying the need for theatricality. It coexists alongside professional theatres. Being both familiar and local, it perpetuates local traditions and rituals, prolongs their vitality in the consciousness of the environment, and also reacts to new phenomena to which its actors and spectators are subjected. And here, like Rolland, Cierniak sees the need for an alliance with science – ethnography, ethnology, folklore studies – to save folk culture understood as tradition and ephemeral creativity (occasional songs, rhymes, etc.). Both Rolland and Cierniak see outdoor performances as important forms of creating and sustaining community and a marker of local identity. For both theorists, it is evident that folk theatre is local, autonomous, oriented towards the local community that shapes it (Rolland) or from which it derives (Cierniak). Phenomena currently taking place in theatrical life confirm the need expressed by Rolland and Cierniak for decentralisation of theatre, as well as the potential of local history and traditions. Examples of theatres particularly rooted in local history include the Zagłębie Theatre in Sosnowiec, the KOREZ Theatre and the Stanisław Wyspiański Theatre in Katowice, the Helena Modrzejewska Theatre in Legnica or anthropologically oriented: Teatr Węgajty/Field Project and the Gardzienice Centre for Theatre Practices.
Download file

Article file

Bibliography

1.Abramowski, Edward. „Co to jest sztuka? (Z powodu rozprawy L. Tołstoja Szto takojeisskustwo?). Tegoż. Wybór pism estetycznych. Wprowadzenie, wybór i oprac. Krystyna Najder-Stefaniak. Kraków: Universitas, 2011. 3–44.
2.Cierniak, Jędrzej. Źródła i nurty polskiego teatru ludowego: wybór pism, inscenizacji i listów. Oprac. Antoni Olcha. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963.
3.Deobord, Guy. Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Tłum. i wstęp Mateusz Kwaterko. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006.
4.Fuchs, Georg. „Uroczyste przedstawienie ludowe”. Tegoż. Scena przyszłości. Tłum. i oprac. Małgorzata Leyko. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2004. 133–156.
5.Grzelak, Agnieszka. „Przestrzeń interdyscyplinarnej rozmowy. Mieczysława Limanowskiego koncepcja kultury”. Mieczysław Limanowski. Człowiek, twórca, świadek czasów. Red. Maria Kalinowska, Andrzej Sadurskiego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998. 277–296.
6.Kolankiewicz, Leszek. „Teatr zarażony etnologią”. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3–4 (1991): 13–22.
7.Leyko, Małgorzata. Reżyser masowej wyobraźni. Max Reinhardt i jego „teatr dla pięciu tysięcy”. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002.
8.Limanowski, Mieczysław. Był kiedyś teatr Dionizosa. Wybór, wstęp i oprac. Zbigniew Osiński. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1994.
9.------. „Istota kultury”. Kultura wsi. Biuletyn XIII Konferencji Oświatowej poświęconej zagadnieniom kultury wiejskiej w Polsce. Warszawa 1930. 13–47.
10.O zespole Reduty 1919–1939. Wspomnienia. Warszawa: Czytelnik, 1970.
11.Rolland, Romain. Teatr ludowy. Tłum., wstęp i oprac. Piotr Olkusz. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2008.
12.Simon, Ludwik, oprac. Spis przedstawień Zespołu Reduty w ciągu dziesięciu lat 1919–1929. Repertuar. Wilno: Nakładem Zespołu Reduty, 1929.
13.Wąchocka, Ewa, Dorota Fox, Aneta Głowacka, red. Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.
14.Ziejka, Franciszek. „Racławickie kosy”. Tegoż. „Wesele” w kręgu mitów polskich. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977. 184–206.