Search

Result: Found records: 19.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Go to
2. ZAŁOŻENIE BISKUPSTWA POMORSKIEGO WEDŁUG AUGUSTYNA ZE STARGARDU
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
3. „Bzik na punkcie mieszkania”, czyli mieszkanie i jego otoczenie w Prusach w latach 1871 – 1918
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
4. REPORTAŻ NA POMORZU. REKONESANS
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
5. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
6. Zdrowie w Szczecinie w latach 1945-1946
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
7. Zamówienia publiczne w kontekście wspierania ekologii w transporcie
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
8. Issues with classification and categorization of accommodation in Poland and in the EU
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
9. REKOMENDACJE EUROPEJSKIEGO KOMITETU REGIONÓW DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
10. Odpowiedzialność placówki medycznej w komunikacji z pacjentem
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Go to
11. Organizacja ochrony zdrowia robotników w latach 1945 – 1955 na tle specyfiki Pomorza Zachodniego – próba bilansu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Go to
12. Unikanie opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych a społeczna odpowiedzialność biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
13. W poszukiwaniu modelu ochrony zdrowia w powojennej Polsce – od państwowej służby zdrowia do publicznej opieki zdrowotnej (1945 – 2009)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Go to
14. Szkic do społeczno-demograficznego portretu prostytutek w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
15. EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWANIA AUTOBUSÓW Z NAPĘDEM ALTERNATYWNYM W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
16. Development of Social Capital in the Situation of Migration Intensification
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
17. Historia wspólna – historia osobna. Polsko-litewskie transfery kulturowe: Margier i Kiejstut
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Go to
18. Matka-aktywistka: międzywojenna autobiografia Sofii Dubnow-Erlich1
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Go to
19. Koncepcje teatru ludowego. Romain Rolland i Jędrzej Cierniak
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Go to
Page